Διαψεύδει το Πανεπιστήμιο Πειραιά τα δημοσιεύματα περί διδακτικού και ερευνητικού έργου του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά σε ανακοίνωσή – απάντηση που εξέδωσε. 

Στην ανακοίνωση, που υπογράφουν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σημειώνεται ότι «ο κ. Κοτζιάς εξελέγη ομοφώνως καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτικές Θεωρίες των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών" και η πράξη διορισμού του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 662 τ.Γ΄/18-7-2008» και επισημαίνεται ότι το εκλεκτορικό σώμα που τον εξέλεξε αποτελείτο από διακεκριμένους και αρμόδιους πρωτοβάθμιους καθηγητές από διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια, και «η όλη διαδικασία υπήρξε απολύτως σύννομη και με βάση την ακαδημαϊκή δεοντολογία».

«Ως είθισται και υποχρεούται, το εκλεκτορικό σώμα και η εισηγητική επιτροπή αξιολόγησαν διεξοδικά τις σπουδές, το συνολικό έργο του τότε υποψηφίου κ. Κοτζιά, ήτοι το διδακτικό και ερευνητικό, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ειδικότερα το αναγνωρισμένο διδακτικό και ερευνητικό έργο του στα Πανεπιστήμια Μαρβούργου, Χάρβαρντ και Οξφόρδης, το συνολικό συγγραφικό έργο του, καθώς και τη συναφή επαγγελματική του εμπειρία (εμπειρογνώμων πρεσβευτής-σύμβουλος Α΄ στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών)».

Αναφέρεται ακόμη ότι μετά τον διορισμό του ο καθηγητής κ. Κοτζιάς επιτέλεσε τα διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντά του με απόλυτη συνέπεια, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα «η δε διδακτική και ερευνητική του προσφορά αναγνωρίζεται από τους φοιτητές, όπως δείχνουν και οι εξαιρετικές αξιολογήσεις του».

«Θεωρούμε ότι η αμφισβήτηση των παραπάνω προσβάλει όχι μόνον τον ίδιο, αλλά και το Ίδρυμά μας συνολικά, καθώς διαπιστώνουμε ότι αμφισβητείται η τήρηση των ακαδημαϊκών και δεοντολογικών αρχών από την πλευρά μας» τονίζεται.

Παράλληλα στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι σήμερα ο κ. Κοτζιάς βρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικής αναστολής, όπως ορίζει ο νόμος, λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας, ωστόσο αναστολή δεν σημαίνει απώλεια της ιδιότητας καθηγητή, αλλά διακοπή από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων του καθηγητή, για όσο χρόνο διατηρεί τη βουλευτική ιδιότητα.