Σε απόφαση για την ίδρυση κυβερνητικού συμβουλίου μεταρρύθμισης του Κράτους στο οποίο θα προΐσταται ο Πρωθυπουργός με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές του Συμβούλιο Οικονομικής πολιτικής και του ΚΥΣΕΑ προχωρεί η Κυβέρνηση. 

Στο νέο κυβερνητικό συμβούλιο,το οποίο στην ουσία θα συνιστά ένα "μίνι" υπουργικό συμβούλιο, θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών,Οικονομίας,Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στις αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνονται η χάραξη της Κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται των αλλαγών που απαιτούνται στο Κράτος και η ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια του νέου μισθολογίου ,της κινητικότητας ,των προσλήψεων και της αξιολόγησης του προσωπικού.