Σε περιοδική εκκαθάριση των αρχείων θα πρέπει να προβαίνουν,σύμφωνα με εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορου Βερναρδάκη,όλες οι υπηρεσίες των φορέων του Δημοσίου,των ΝΠΠΔ και των ΟΤΑ.

Παράλληλα,όπως προβλέπει η εγκύκλιος,οι υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τα αρχεία τους ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου για συγκεκριμένο χρόνο και να προβαίνουν σε περιοδική εκκαθάριση των αρχείων στο πρώτο τρίμηνο του έτους..