Ο Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, συμμετείχε χθες και σήμερα (26-27/11/2015) στην Άτυπη Υπουργική συνάντηση για τη Χωρική Συνοχή και την Αστική Πολιτική που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.
 
Αναφερόμενος στην πολιτική Χωρικής Συνοχής έδωσε έμφαση στη σημασία των χωρικών επιπτώσεων των πολιτικών που εφαρμόζονται, τονίζοντας ότι η χωρική συνοχή αποτελεί αδιαίρετη διάσταση μαζί με την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Τόνισε, επίσης, ότι η αναθεώρηση της Εδαφικής Ατζέντας 2020 πρέπει να επιταχυνθεί, ώστε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να ενσωματωθούν στη νέα Πολιτική Συνοχής μετά το 2020.
 
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα δημιουργούν ένα νέο σύνθετο πλαίσιο για την πολιτική συνοχής, το οποίο πέρα από τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις αφορά και στη χωρική διάσταση. «Συνεπώς, οι πρωτοβουλίες δεν αρκεί να επικεντρώνονται μόνο σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις και αυτή είναι μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη. Η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις επείγουσες ανάγκες του προσφυγικού ζητήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται ήδη προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών αυτών με την αξιοποίηση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης» επεσήμανε.
 
«Είναι σαφές ότι η προσφυγική κρίση απαιτεί συνολικότερη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση που θα υπερβαίνει τις περιορισμένες έτσι κι αλλιώς δυνατότητες. Και φυσικά κάθε προσπάθεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει, εάν παράλληλα με τις πολιτικές ενσωμάτωσης των προσφύγων και των μεταναστών δεν αντιμετωπιστούν τα αίτια που προκαλούν την προσφυγική κρίση» τόνισε ο κ. Χαρίτσης.