Την πεποίθηση ότι τα δίκτυα μεταφοράς διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι κάτω από δημόσιο έλεγχο και δημόσιο ιδιοκτησιακό καθεστώς διατύπωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης.
 
'Οπως επισήμανε ο υπουργός σε εκδήλωσε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να επιβάλει ότι πρέπει να υιοθετήσουμε τη λογική της εκχώρησης αυτών των δικτύων σε ιδιώτες.

Μιλάμε, τόνισε ο υπουργός, για βασικές υποδομές που ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι θα πρέπει να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους και παρέσχε διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση θα δώσει τη μάχη της προστασίας του δημόσιου χαρακτήρα των δικτύων.

Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτήρισε ως στρατηγικής σημασίας τον τομέα των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού των ΑΠΕ θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μίγματος, στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και στη συμμετοχή της στην προστασία του κλίματος.

Για την περίοδο 2009-2014 ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος χρηματοδοτεί στη χώρα μας προγράμματα ενίσχυσης των υπηρεσιών υποδοχής μεταναστών και παροχής ασύλου, κοινωνικές υποδομές, δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, στήριξης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και την ακαδημαϊκή έρευνα.

Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης, για την περίοδο αυτή, ανέρχεται σε 63,4 εκατ. ευρώ.

Τον περασμένο Αύγουστο ο υπουργός ΥΠΕΝ υπέγραψε την ένταξη δέκα έργων, με βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Εκτός απο τις ανανεώσιμες πηγές το υπουργείο συμμετέχει και στο προγραμμα διαχείρισης υδάτινων πόρων του ΕΟΧ.