Με βροχή τροπολογιών στο νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες συνεχίστηκαν οι εργασίες της Βουλής, λίγη μόλις ώρα πριν την έναρξη της πενθήμερης διαδικασίας ψήφισης του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, στο πλούσιο «μενού» των 24 κυβερνητικών παρεμβάσεων συγκαταλέγονται ρυθμίσεις όπως η επιστροφή των επιδοτήσεων που έδωσε ο ΕΛΓΑ τη περίοδο 2008-9, οι οποίες κρίθηκαν ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις, αντισταθμιστικών εισφορών που κατέβαλε ο ΕΛΓΑ στους αγρότες το 2008 και 2009 και κρίθηκαν ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η παράταση για ένα χρόνο στη λήξη των συμβάσεων των καθαριστριών.

Δείτε εδώ όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν