Εντολή στην επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της ευρωβουλής «να εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο για την ενίσχυση της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση των προγραμμάτων διάσωσης, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όπως έχει ζητηθεί από τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα», έδωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) Μάρτιν Σουλτς.

Έτσι η Διάσκεψη των Προέδρων συνιστά στους συντονιστές της εν λόγω επιτροπής να καταρτίσουν την καλύτερη δυνατή μέθοδο εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο δημοκρατικός έλεγχος της εφαρμογής των προγραμμάτων. Θα πραγματοποιούνται, επίσης, τακτικές συζητήσεις στην ολομέλεια του ΕΚ.