Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, με απάντησή του σε ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη αναφορικά με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και την Ελλάδα, προαναγγέλλει και νέες πρωτοβουλίες της ΕΚΤ πέραν την επέκτασης του, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ παραμένει ανοιχτεί σε ανάληψη δράσης ''χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της εντολής της''.

Ο κ. Ντράγκι ανακοίνωσε πως λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τις προοπτικές ανάπτυξης στις οικονομίες με αναδυόμενες αγορές, η ΕΚΤ θα επανεξετάσει τον διευκολυντικό χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Εξειδικεύοντας την απάντηση Ντράγκι, αναφορικά με την Ελλάδα, ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ κ. Κονστάντσιο, με χθεσινές του δηλώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τράπεζα να μπορέσει να κάνει δεκτά τα ελληνικά ομόλογα, πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Ελληνικής Οικονομίας. γεγονός που θα αποτελέσει ένεση ρευστότητας για την Ελλάδα και παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Παπαδημούλης ρωτά τον κ. Ντράγκι:

  • Σκοπεύει να εισηγηθεί στο ΔΣ της ΕΚΤ την χρονική επέκταση του Προγράμματος, αλλά και διεύρυνση των κριτηρίων και των επιλέξιμων ομολόγων, ώστε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά ο αποπληθωρισμός;
  • Θα ήταν θετικός στην μεγαλύτερη αγορά ομολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε η τελευταία να χρηματοδοτήσει έργα και χώρες με μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο;
  • Πως θα έβλεπε, τη χαλάρωση των κριτηρίων αναφορικά με την επιλεξιμότητα των ομολόγων, ώστε να επωφεληθούν και χώρες, όπως η Ελλάδα, που παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και δεν συμμετέχει μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα;

Και η απάντηση του προέδρου της ΕΚΤ:

Κατά την επόμενη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αξιολογήσει διεξοδικά την ένταση και την επιμονή των παραγόντων που επιβραδύνουν την επάνοδο του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%, λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τις προοπτικές ανάπτυξης στις οικονομίες με αναδυόμενες αγορές καθώς και των πιθανών επιδράσεων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ από τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις αγορές βασικών εμπορευμάτων.

Βάσει των συμπερασμάτων που θα εξαγάγει, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει τον διευκολυντικό χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής. Την εν λόγω αξιολόγηση θα υποβοηθήσουν οι νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μέχρι τότε, καθώς και το υλικό που έχουν ετοιμάσει εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ, κατόπιν διαβούλευσης με τις επιτροπές του Ευρωσυστήματος, σχετικά με τη μέχρι στιγμής τόνωση της οικονομίας από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής και σχετικά με το εύρος των μέσων τα οποία είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να ενισχυθεί ο διευκολυντικός χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ενισχύονται οι καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά τον μεσοπρόθεσμό μας στόχο για τη σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ θα αναλάβει δράση χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της εντολής της.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ θεωρεί ότι το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα ισχυρό και ευέλικτο μέσο, δεδομένου ότι μπορεί να προσαρμόζεται ως προς το μέγεθος, τη σύνθεση ή τη διάρκειά του ώστε να επιτυγχάνεται μια περισσότερο διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, εάν κριθεί αναγκαίο, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και άλλα μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων.