Κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με το νομοσχέδιο αυτό , όπως επισημαίνεται, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης προς δύο βασικές κατευθύνσεις. Αφενός η ισχύς του συμφώνου επεκτείνεται και στα ομόφυλα ζευγάρια και αφετέρου η σημασία και οι συνέπειες του συμφώνου ενισχύεται δεδομένου ότι αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών. Επίσης ενισχύεται η ιδιωτική αυτονομία στις περιουσιακές τους σχέσεις . Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται μια ισορροπία μεταξύ αφενός της ιδιωτικής αυτονομίας και αφετέρου της ανάγκης προστασίας των οικογενειακών σχέσεων με βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης.

Σε ότι αφορά τις ενώσεις των ομόφυλων προσώπων υπογραμμίζεται πως η αναγκαιότητα της νομικής, επίσημης αναγνώρισής τους προκύπτει από τις αρχές της ισότητας των πολιτών και του σεβασμού της διαφορετικότητας όπως αυτά προστατεύονται ήδη στο ελληνικό σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, «η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους, καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου».

Το νομοσχέδιο ορίζει τις προϋποθέσεις για τη σύναψη του συμφώνου. Όπως τονίζεται, δεν επιτρέπεται η σύναψή του, «εάν α) υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης του ενδιαφερόμενου ή ενός από αυτά, β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου μέχρι τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και μεταξύ εκείνου που υιοθετήθηκε». 

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση

Διαβάστε το νομοσχέδιο