Κατατέθηκε τελικά το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή ο εφαρμοστικός νόμος για τα προαπαιτούμενα της δόσης του 1 δισ. ευρώ μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση με τους δανειστές το βράδυ της Παρασκευής.

Το πολυνομοσχέδιο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»  αποτελείται από σαράντα πέντε άρθρα.

 Περιλαμβάνει:

  • Τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
  • τις μισθολογικές ρυθμίσεις
  • Επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

​Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου θα ρυθμίσει ζητήματα σχετικά:

  • Την αδειοδότηση και εποπτεία των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και των Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ). Μεταξύ άλλων, καθορίζεται το είδος των εταιριών στις οποίες δύναται να ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων και η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, περιγράφονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης της σχετικής άδειας, θεσπίζεται το πλαίσιο εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδας, ορίζεται το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου στις 100.000 ευρώ κ.λ.π.
  • Τις συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης και τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από τις συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι στις προαναφερόμενες Εταιρίες δύναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από τις συμβάσεις δανείων ή/και πιστώσεων, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημέρων.
  • Τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου επανακαθορίζουν το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ α και β βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και του προσωπικού των ΔΕΚΟ στα εξής σημεία:
  • Αποσύνδεση βαθμού - μισθού με την θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων. 
  • Το νέο σύστημα αμοιβών προβλέπει τη μισθολογική επανακατάταξη σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης
  • Αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 ευρώ (από 900 ευρώ) για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ (400 ευρώ) για τον Διευθυντή, 350 ευρώ  (300 ευρώ) για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ (250 ευρώ) για τον τμηματάρχη
  • Κατάργηση αποζημίωσης για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα χρηματοδοτούμενα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Με τις ρυθμίσεις του τέταρτου κεφαλαίου συμπεριλαμβάνονται στα υφιστάμενα όρια δαπανών για την φαρμακευτική δαπάνη των ετών 2016, 2017 και 2018 πέραν των οποίων έχει εφαρμογή ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής και οι δαπάνες των φαρμακείων των ΕΟΠΥΥ. Σήμερα τα όρια περιορίζονται στην σχετική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων

Το εν λόγω σχέδιο νόμου αναμένεται να συζητηθεί τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι με την διαδικασία του κατεπείγοντοςστις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής. 

Η συνεδρίαση στην επιτροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας με την υποβολή της σχετικής έκθεσης, ενώ η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση, η οποία θα αρχίσει στις 9.30 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί εντός 10 ωρών.

Έρχεται πιο κοντά η δόση

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, κυβερνητικές πηγές εκτιμούσαν ως θετικό το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση προχώρησε σε διαφορετική κατεύθυνση από το κλίμα που προσπάθησε να δημιουργήσει το ρεπορτάζ της Welt και το πνεύμα απειλών που επιχείρησε να περάσει ο γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Με την επίτευξη συμφωνίας έρχεται πιο κοντά η εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ έως τις 18 Δεκεμβρίου, ενώ στο Μαξίμου εκτιμούν ότι με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης θα αρχίσει η διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση του χρέους.

Η συζήτηση, άλλωστε, έχει ανοίξει σε ανώτατο επίπεδο, καθώς ήδη οι θεσμοί επεξεργάζονται σχέδια για την απομείωση του χρέους.

Με τη συμφωνία που οριστικοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής ανοίγει ο δρόμος για την πώληση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων μεγάλων επιχειρήσεων σε distress funds. Ωστόσο, από τις 15 Φεβρουαρίου του νέου έτους θα υπάρξει νέος γύρος διαβουλεύσεων για τα στεγαστικά πρώτης κατοικίας, καταναλωτικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης.

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση

Διαβάστε το νομοσχέδιο