Αίρεται το αξιόποινο και παύουν οι ποινικές,πειθαρχικές διώξεις και κάθε είδους καταλογισμοί σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των ΟΤΑ Α και Β βαθμού (Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες,μέλη Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και οικονομικές επιτροπές των Δήμων και Περιφερειών ), οι οποίοι την περίοδο της θητείας τους είχαν προχωρήσει σε παράνομες ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου για εργαζόμενους-συμβασιούχους που απασχολούν στις κεντρικές υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών η σε επιχειρήσεις τους (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) .

Αυτό προβλέπει σχετική διάταξη νόμου που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή. Πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν χιλιάδες συμβασιούχους σε δήμους και Περιφέρειες για τους οποίους παρατάθηκε παρανόμως η ισχύς των συμβάσεων τους ,καθώς σκοπίμως οι αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέλειπαν να ασκήσουν ένδικα μέσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.Αποτέλεσμα αυτού να έχουν ασκηθεί σε βάρος τους ποινικές και πειθαρχικές διώξεις και να τους έχουν καταλογιστεί διάφορα ποσά από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.Μόνο στον Δήμο Αθηναίων με τον πλάγιο και παράνομο αυτό τρόπο παρατάθηκαν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου για 800 συμβασιούχους και για άλλους 560 στη Θεσσαλονίκη.

Με άλλη διάταξη στο ίδιο σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση δίνει "μποναμά" και σε εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου εργασίας (καθαρίστριες κλπ)..Για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους μετά από αίτησή τους δύναται να τροποποιηθεί το καθεστώς εργασίας τους σε πλήρους απασχόλησης με αύξηση του ωραρίου εργασίας (σε 8ωρο- πενθήμερο)και με ανάλογη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους..