Τη δημιουργία σχεδίου για την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων ενέκρινε σήμερα το κυβερνητικό συμβούλιο κοινωνικής πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) που συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί διυπουργική ομάδα εργασίας τον Ιανουάριο η οποία και θα καταθέσει τη συνολική εισήγηση για τις προοπτικές της αποθεματοποίησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο νέος σχεδιασμός, κατά το ΚΥΣΚΟΙΠ «θα εφαρμόζει συνολική στρατηγική για τη βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων και την κινητοποίηση νέων πόρων, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Συστήματος μακροπρόθεσμα», στη βάση τριών αξόνων:

  1. Ενοποίηση των Φορέων διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
  2. Αξιοποίηση μέρους της δημόσιας περιουσίας υπέρ της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  3. Αναζήτηση νέων κοινωνικών πόρων.

Κατά τα άλλα, συζητήθηκε η διεύρυνση των κοινωνικών πολιτικών που ασκούνται από την κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται, το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα πρώτα μέτρα του παράλληλου προγράμματος «αφήνει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα». 

«Μεταξύ άλλων, η νομοθέτηση της υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων πολιτών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και η συνέχιση του Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης, αποτελούν πολιτικές που απαντούν με ουσιαστικό τρόπο σε υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας», σημειώνει το ΚΥΣΚΟΙΠ.

Ταυτόχρονα έγινε δεκτή η εισήγηση του υπουργού Υγείας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε επίπεδο «γειτονιάς», που θα παρέχουν ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, συμβάλλοντας σημαντικά όχι μόνο στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, αλλά και στη μείωση τόσο της ιδιωτικής δαπάνης για την Υγεία όσο και της δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Το ΕΣΥ θα αναδιοργανωθεί με επίκεντρο ένα νέο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας, το οποίο θα στηρίζεται:  

  1. Στη Μονάδα Γειτονιάς την οποία θα στελεχώνει διεπιστημονική Ομάδα Υγείας, αποτελούμενη από Οικογενειακούς Γιατρούς, Νοσηλευτές και άλλα άλλα επαγγέλματα Υγείας (επισκέπτες Υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.), με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και στόχο την ολιστική φροντίδα του, από την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, έως και την αποκατάσταση.
  2. Στα αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, με τα οποία θα διασυνδέονται άμεσα οι Μονάδες Γειτονιάς.
  3. Σε πρώτη φάση, για την επόμενη διετία, στόχος είναι η ανάπτυξη περίπου πενήντα Μονάδων Γειτονιάς σε επιλεγμένες αστικές περιοχές (εικοσιπέντε το 2016 και εικοσιπέντε το 2017).