Με την υιοθέτηση του κειμένου συμπεραμάτων για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή, την αντιμετώπιση του προσφυγικού, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και το μέλλον της Βρετανίας στην ΕΕ ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που δόθηκαν αργά χθες το βράδυ στη δημοσιότητα, περιλαμβάνονται σαφείς πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση ώστε να επιταχυνθεί η δημιουργία hotspots

Ταυτόχρονα οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στην αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, με την Κομισιόν να παρουσιάζει τις προτάσεις της μέσα στο επόμενο εξάμηνο, όπως επίσης έδωσαν το πράσινο φως ώστε να αρχίσει η περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης της Επιτροπής για ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από τα κράτη - μέλη να προχωρήσουν σε μία σειρά από ενέργειες ως προς την αντιμετώπιση του προσφυγικού: 

  • Την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα εξωτερικά σύνορα της Ζώνης Σένγκεν, ιδίως με την εξασφάλιση συστηματικών ελέγχων με τις σχετικές βάσεις δεδομένων, και την αποτροπή πλαστογράφησης εγγράφων.
  • Την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα hot spots που ήδη λειτουργούν, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία της αναγκαίας ικανότητας υποδοχής, ώστε να πετύχουν τον στόχο τους. Τάχιστη συμφωνία σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία περαιτέρω hot spots, διασφάλιση ότι η Frontex και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό.
  • Τη διασφάλιση συστηματικής και πλήρους ταυτοποίησης, καταγραφής και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως επίσης και τη λήψη μέτρων για την άρνηση καταγραφής.
  • Την εφαρμογή των αποφάσεων για μετεγκατάσταση, όπως επίσης το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης σε αυτές τις αποφάσεις και άλλων κρατών – μελών κάτω από πίεση [των υψηλών προσφυγικών ροών] που διατύπωσαν ανάλογο αίτημα.
  • Την λήψη συγκεκριμένων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική επιστροφή και επανεισδοχή των ατόμων που δεν έχουν τη δυνατότητα παραμονής στην ΕΕ, και την παροχή επαρκούς συνδρομής στα κράτη μέλη για αυτές τις επιχειρήσεις.
  • Την ενίσχυση των μέτρων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.
  • Την διασφάλιση της εφαρμογής και της επιχειρησιακής συνέχειας των αποφάσεων που ελήφθησαν στη συνάντηση υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή των χωρών του Βαλκανικού Διαδρόμου, της διάσκεψης  τηςΜάλτας – ειδικά ως προς το κομμάτι των επιστροφών -, της κοινής δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινητοποιηθεί γρήγορα το ποσό ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Τουρκία για τη διευκόλυνσή της στην διαχείριση του προσφυγικού.
  • Τη συνέχεια της εφαρμογής του εγκεκριμένου προγράμματος μετεγκατάστασης.
  • Τη συνέχεια της παρακολούθησης εκ του σύνεγγυς των προσφυγικών ροών κατά μήκος των διαδρόμων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης.

Αρχίζει η επεξεργασία του σχεδίου για την ακτοφυλακή

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, «το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τάχιστα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής, τον κώδικα των συνόρων της Συνθήκης Σένγκεν, ένα εθελοντικό σύστημα αποδοχής προσφύγων για ανθρωπιστικούς λόγους».

«Το Συμβούλιο θα εγκρίνει τη θέση του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνόρων κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής προεδρίας», αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων, δηλαδή το προσεχές εξάμηνο. Ταυτόχρονα, η Κομισιόν θα παρουσιάσει άμεσα τις προτάσεις της για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου, «στο μεσοδιάστημα όμως οι υπάρχοντες κανόνες θα πρέπει να τηρηθούν».

Διαβάστε τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής στα αγγλικά