«Ανοιχτό παράθυρο» στο ζήτημα της φορολογίας του τσίπουρου και της τσικουδιάς, που ήρθε το καλοκαίρι ως μια από τις μεταρρυθμίσεις που ζητεί η Κομισιόν με την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αφήνει ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ Πιέρ Μοσκοβισί.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την απάντηση που έδωσε στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες.

Στην ερώτησή του ο κ. Παπαδημούλης, αφού επισημαίνει ότι η επιβολή του ίδιου φόρου σε τσίπουρο και τσικουδιά όπως σε όλα τα αλκοολούχα ποτά και η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή σε μικρούς παραγωγούς θα αποτελέσει πλήγμα γι΄αυτούς, ερωτά την Επιτροπή αν «σκοπεύει να έρθει σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές για τη θέσπιση ενός νέου καθεστώτος για την επιβολή ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά» καθώς και «αν θα παρέχει στην Ελλάδα αντίστοιχες με τα υπόλοιπα κράτη μέλη εξαιρέσεις προστασίας παραδοσιακών εθνικών προϊόντων, όπως το τσίπουρο και η τσικουδιά».

Απαντώντας ο ευρωπαίος επίτροπος σημειώνει ότι: «Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος μελέτη σχετικά με την οδηγία 92/83/ΕΟΚ. Η αξιολόγηση θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τους μειωμένους συντελεστές, καθώς και τις διατάξεις για την ιδιωτική παραγωγή/ιδία κατανάλωση. Η περίοδος διαβούλευσης με τους οικονομικούς φορείς, τις διοικήσεις όλων των κρατών μελών και τους πολίτες ολοκληρώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2015.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συνοψιστούν και θα δημοσιευθούν σε συνοπτική έκθεση για τη διαβούλευση το πρώτο τρίμηνο του 2016. Ωστόσο, κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση στη νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα στο Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και της κατάλληλης συνοδευτικής εκτίμησης επιπτώσεων.

Η Επιτροπή, κατά την ανάλυση των απαντήσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, λαμβάνει πάντα υπόψη το σύνολο της σχετικής και ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ».

Διευκρινίζει, βέβαια, ότι το άρθρο 14 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ (οδηγία σχετικά με τις διαρθρώσεις), προβλέπει απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα λοιπά απλά και αφρώδη ποτά τα παρασκευαζόμενα με ζύμωση, που παράγουν ιδιώτες και που καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί πώληση.

Επίσης αναφέρει ότι οι μειωμένοι συντελεστές για μικρούς παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης υπάγονται στο άρθρο 22 και επιτρέπουν την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών, όχι μικρότερων από το 50% του κανονικού εθνικού συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σε επιχειρήσεις που παράγουν κάτω από 10 εκατόλιτρα (κάτω από 20 εκατόλιτρα για τα κράτη μέλη που εφήρμοζαν αυτό το όριο πριν από το 1992) κατ’ έτος.