Απάντηση στις καταγγελίες του πρώην υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση περί κατάργησης του νομοθετικού πλαισίου της «Διαύγειας» έδωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κούτρας, λέγοντας πως η ανάρτηση των δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Διαύγεια συνεχίζεται κανονικά και ότι κάποιες δαπάνες που δεν αναρτήθηκαν ήταν του 2013 και του 2014 και δεν αναρτήθηκαν εκ παραδρομής.

«Η προτεινόμενη διάταξη Νόμου τακτοποιεί το πρόβλημα της μη εκκαθάρισης συγκεκριμένων δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών και μάλιστα προηγουμένων ετών» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ και όπως εξήγησε:

1.Αφορά σε μη εκκαθαρισμένες, για γραφειοκρατικούς λόγους, δαπάνες των ετών 2013 και 2014 ύψους 282.592,58 ευρώ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 41 συμψηφιστικά εντάλματα, που δεν αναρτήθηκαν εκ παραδρομής στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και άλλα 240 συμψηφιστικά εντάλματα, τα οποία αναρτήθηκαν μετά την πραγματοποίηση της δαπάνης.

2.Πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για δαπάνες Αρχών του Εξωτερικού. Στην πλειονότητά τους καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες των Αρχών και ικανοποιούν πλήρως όλες τις λοιπές προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητάς τους. Είναι δε στη διάθεση οιουδήποτε ενδιαφερόμενου.

3.Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα να αποκατασταθεί το συγκεκριμένο γραφειοκρατικό πρόβλημα, πλην την νομοθετικής ρύθμισης.

4.Η ανάρτηση των δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Διαύγεια συνεχίζεται κανονικά βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών πρωτοστατεί σε θέματα διαφάνειας και δεν πρόκειται να ανεχθεί ή να επιτρέψει καμία δημοσιονομική σκιά στο έργο του», κατέληξε ο κ. Κούτρας.