Οι όροι εξόδου από την Ελλάδα, αλλά και επιστροφής αλλοδαπών, οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα, καθορίζεται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, για το έτος 2016.

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που έχουν όλες τις προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής στη χώρα και θέλουν να επισκέπτονται τις πατρίδες τους, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές.

Επιπλέον, επιτρέπεται η επανείσοδος τους στην Ελλάδα, εφόσον είχαν αναχωρήσει από τη χώρα τους δύο τελευταίους μήνες του έτους 2015 (Νοέμβριο -Δεκέμβριος) και η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών είναι σε ισχύ.

Οι αλλοδαποί, που αιτούνται την επανείσοδο τους στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν:

  • Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από την Ελλάδα, σε ισχύ.
  • Βεβαίωση ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, και
  • Ειδική Βεβαίωση νόμιμης διαμονής.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, που αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.