Μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφηκε παραμονή των Χριστουγέννων, η κυβέρνηση έφερε ένα σημαντικό μέρος του παράλληλου προγράμματος, το οποίο είχε αποσυρθεί έπειτα από τις πιέσεις των δανειστών. 

Στην ΠΝΠ περιλαμβάνονται ειδικότερα μέτρα για άτομα και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ειδικότερα  προβλέπει την αναδρομική χορήγηση ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος για το 2015 σε ευάλωτες ομάδες. Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι για το 2015 χορηγείται δωρεάν ρεύμα έως 1.200 κιλοβατώρες σε οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα που πληρούν τα κριτήρια.

Το μέτρο θα ισχύσει για δύο εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και θα μπορεί να επεκταθεί και στο 2016, εάν αυτό απαιτείται για να συμπληρωθούν οι δύο τετραμηνίες. Παράλληλα, η επανασύνδεση παροχών ρεύματος, που έχουν διακοπεί έως 31 Ιανουαρίου του 2015, θα γίνεται δωρεάν. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε ότι αφορά στα επιδόματα ενοικίου και σίτισης του 2015, επισημαίνεται ότι έχουν διάρκεια 9 μηνών και προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασής τους το 2016 εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να συμπληρωθεί το 9μηνο. Ξεκαθαρίζεται επίσης ότι το επίδομα ενοικίου θα καταβάλλεται απευθείας στον εκμισθωτή. Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η θητεία του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η ΠΝΠ προβλέπει ακόμα ότι παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου του 2017 το καθεστώς εγγυήσεων του Δημοσίου προς την ΤτΕ για την κάλυψη πιστώσεων που έχουν δοθεί στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017 η ισχύς της προσωρινής άδειας λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ

Επιπλέον, ενισχύεται η Υπηρεσία Ασύλου και τονίζεται ότι με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση πλοίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά, τη διαμονή, τη σίτιση ή την περίθαλψη μεταναστών.

Προβλέπεται ταυτόχρονα η ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης πλωτών μέσων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Επίσης με την ΠΝΠ καλύπτονται  οι αμοιβές και τα έξοδα που έκαναν υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών για ταξίδια και επαφές τους στο εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, γενικοί Διευθυντές υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, δύνανται μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και εφόσον, δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Τέλος, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 η ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προκηρύχθηκε το 2013 αλλά δεν έχουν ακόμα προσληφθεί. 

Διαβάστε ολόκληρη τη ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ