Ανοιχτό παράθυρο για περαιτέρω μελέτη του τρόπου συνυπολογισμού των εισφορών στα ''μπλοκάκια'' άφησε σήμερα με δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, σε συνέχεια των σημερινών δηλώσεων στελεχών της κυβέρνησης, για τους εργαζόμενους με ΔΠΥ.

Όπως διευκρινίζει η ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας: 

Βασική αρχή του νομοσχεδίου είναι, για λόγους ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης,  η εφαρμογή όμοιων κανόνων για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών. Ισονομία όμως δεν σημαίνει αδιαφορία ως προς τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το προσχέδιο του Υπουργείου, προβλέπει στο άρθρο  52 παρ. 2 εδ. γ, ότι εξομοιώνονται με τους μισθωτούς «και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

Συνεπώς, για τα «μπλοκάκια» θα μελετηθεί περαιτέρω ο ιδανικός τρόπος συνυπολογισμού των εισφορών στα έξοδα όπως και των άλλων ελεύθερων επαγγελματιών και θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τους νέους επιστήμονες, ούτως ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνσή τους, χωρίς να θιγεί ο κανόνας της ισονομίας ως προς τις εισφορές.