Σε αλλαγές που στόχο έχουν τη σύντμηση του όγκου και του χρόνου ελέγχου των πόθεν έσχες πολιτικών και άλλων προσώπων με θέσεις ευθύνης, προχωρά με το «καλημέρα» του νέου χρόνου η Βουλή.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον Πρόεδρο, ο έλεγχος των πόθεν έσχες θα «σπάσει» και και δεν θα γίνεται εξολοκλήρου από τη Βουλή (θα αναλαμβάνει μόνο τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων), καθώς διαπιστώθηκε πως ο όγκος των 60.000 υπόχρεων που συγκεντρώθηκε τη περασμένη χρονιά ήταν απαγορευτικός.

Ακόμα, από την επόμενη χρονιά, θα μπει σε εφαρμογή το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δίνει τη δυνατότητα τόσο της σύντμησης του χρόνου των ελέγχων, όσο και της διαμόρφωσης μιας βάσης δεδομένων όπου οι ορκωτοί λογιστές θα μπορούν να προσφεύγουν και να κάνουν διασταυρώσεις των περιουσιακών στοιχείων που δηλώθηκαν στα πόθεν έσχες. Έτσι αναμένεται να δοθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα, της ανακολουθίας μεταξύ του χρόνου των δηλώσεων των πόθεν έσχες και των ελέγχων.

Πάντως, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου της Βουλής, Νίκος Βούτση και των εκπροσώπων των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, φάνηκε να υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για τον τρόπο που θα γίνεται συναινετικά ο έλεγχος και η μερική δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, από ένα επίπεδο ευθύνης και πέρα (όχι μόνο για τους δικαστικούς αλλά και για διοικητές οργανισμών, την Αστυνομία, Εκδότες κ.α.), ο έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός και θα διαμορφώνεται σχετική έκθεση που θα παραδίδεται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.