Κατά την χθεσινή συνεδρίαση, το Κολέγιο των Επιτρόπων ασχολήθηκε με την προσφυγική κρίση, εξετάζοντας τα μέτρα που λήφθηκαν το 2015 και τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να ανακοινωθούν την άνοιξη του 2016. Πέρυσι, η άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζητούσαν διεθνή προστασία στην Ευρώπη αποτέλεσε σημαντικό τεστ για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και τον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αμέσως μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, και συνεχίζει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες εταίρους για τη διαχείριση της ροής των ατόμων, την προστασία των συνόρων της Ευρώπης, καθώς και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων αυτών των μεταναστευτικών πιέσεων.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά:

«Το 2016 βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Οι αποφάσεις και τα μέτρα που θα λάβουμε όλοι μαζί θα καθορίσουν το μέλλον της Ένωσης. Αυτό ακριβώς διακυβεύεται σήμερα: το να λειτουργούμε ως Ένωση. Αφενός, πρέπει να έχουμε επειγόντως απτά αποτελέσματα όσον αφορά τα κέντρα πρώτης υποδοχής (hotspots), τη μετεγκατάσταση, την επιστροφή, την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και την εξομάλυνση της λειτουργίας του χώρου Σένγκεν. Αφετέρου, πρέπει να επιδείξουμε τόλμη και να κοιτάξουμε μπροστά. Γι’ αυτό η Επιτροπή εργάζεται ήδη σκληρά για την αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου και τη θέσπιση ενός μόνιμου προγράμματος επανεγκατάστασης και μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση και ένταξη. Δεν πρέπει να χάνουμε από το οπτικό μας πεδίο την ευρύτερη εικόνα».

Σήμερα o Ευρωπαίος Επίτροπος, θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου (LIBE), στο πλαίσιο συζήτησης για την Μετανάστευση, την Ασφάλεια και τα Σύνορα.