«Λαβράκια» φαίνεται ότι βγάζει ο αναδρομικός έλεγχος των διορισμών των υπαλλήλων της Βουλής, καθώς και πάλι εντοπίστηκαν περιπτώσεις εργαζομένων που δήλωσαν πλαστούς τίτλους σπουδών. Αυτή τη φορά μάλιστα οι υποθέσεις δεν αφορούσαν μόνο πανεπιστημιακούς τίτλους αλλά και απολυτήρια Λυκείου τα οποία είχαν δηλωθεί προκειμένου να γίνουν οι προσλήψεις αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπήρχαν.

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων (τέσσερις στον αριθμό) αφορούν τη φρουρά της Βουλής, καθώς το σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν πλαστογραφήσει το απολυτήριο Λυκείου. Οι δυο εξ αυτών εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου από αυτόν που είχαν πραγματικά, ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν καταφέρει καν να τελειώσουν το Λύκειο.

Ακόμα αίσθηση προκαλεί  περίπτωση επιστημονικού συμβούλου, που βρίσκονταν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη που «σύμφωνα με έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός στο αρχείο, αίτησης αναγνώρισης καθώς και ο ατομικός φάκελος στο όνομα του εν λόγω υπαλλήλου και ως εκ τούτου η πράξη αναγνώρισης του τίτλου της αλλοδαπής από το τέως ΔΙΚΑΤΣΑ νυν ΔΟΑΤΑΠ, την οποία προσκόμισε εν γνώσει του και για ίδιον όφελος προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας την παράνομη πρόσληψή του…».

Στις περιπτώσεις εκείνων που απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14/1/2016, συγκαταλέγεται και πρώην συνεργάτης βουλευτή που και πάλι παρουσίασε  πλαστό απολυτήριο λυκείου ( είχε μονιμοποιηθεί το 2003), καθώς και έτερη υπάλληλος που κατά τη γνωστή μέθοδο είχε πρώτα διοριστεί ως μετακλητή (1996) και στη συνέχεια μονιμοποιήθηκε στη θέση δακτυλογράφου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι το απολυτήριο Λυκείου που είχε προσκομίσει στην υπηρεσία της δεν ανήκε στην ίδια (!).

Σε κάθε περίπτωση τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα παράνομων προσλήψεων στην Βουλή μαρτυρούν το μέγεθος του προβλήματος της αναξιοκρατίας που επικρατεί σε οργανισμούς ή φορείς  του δημοσίου και παρά τις προσπάθειες που γίνονται για ξεκαθάρισμα καλό θα ήταν, κάποια στιγμή να αρχίσουν να τιμωρούνται κι εκείνοι που συναίνεσαν στις προσλήψεις αυτές, καθώς όπως λέει και η παροιμία το «ταγκό θέλει πάντα δύο»….