Τροπολογία με την οποία αυξάνονται τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, από 7 σε 9, κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή Η εν λόγω τροπολογία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύμβασης Έκδοσης μεταξύ κυβέρνησης του Καναδά, δι'ανταλλαγής ρηματικών ανακοινώσεων. 

Με την τροπολογία επανακαθορίζεται η σύνθεση του ΕΣΡ αποτελούμενο εφεξής από εννέα (9) μέλη σε επτά (7) που είναι σήμερα.