Την πρόταση της κυβέρνησης για τα πρόσωπα που θα συνθέσουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανέγνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων. 

Για πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο Λαοκράτης Βάσης και για αντιπρόεδρος Ροδόλφος Μορώνης. Υπενθυμίζεται ότι μέλος παραμένει η κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου, της οποίας δεν έχει λήξει η θητεία, ενώ για μέλη του ΕΣΡ προτείνονται οι:

  • Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής ΜΜΕ
  • Γεώργιος Κόλλιας, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά – πρώην τραπεζικό στέλεχος και έχει ασχοληθεί με τα οικονομικά των media
  • Λίλια Μήτρου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Φάνη Πετραλιά, δημοσιογράφος
  • Γιώργος Πλειός, καθηγητής ΜΜΕ
  • Γιάννης Τζανετάκης, δημοσιογράφος