Με τους διορισμούς συγγενών μελών του ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση να οξύνουν  την πολιτική κατάσταση στη χώρα, παρουσίασε χθες ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης το νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση.

"Είναι βασικό συστατικό της πολιτικής που ακολούθησε  το υπουργείο στη διαμόρφωση αυτού του νομοσχεδίου, ότι έπρεπε να πάμε σε μία πιο ενεργητική διαβούλευση από τη διαβούλευση που γίνεται με τις αναρτήσεις τις γνωστές, που είναι πάρα πολύ χρήσιμες αλλά θέλαμε και κάτι περισσότερο. Και αυτό το εφαρμόσαμε κάνοντας μία σειρά από ανοικτές και μεγάλες συζητήσεις στους εργασιακούς χώρους για να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε  την νομοθετική μας πρωτοβουλία. Η βασική προτεραιότητα του νομοσχεδίου είναι να σεβαστεί το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου τομέα, δηλαδή τα προσόντα του, τις εργασιακές του σχέσεις και να διαμορφώσουμε μαζί με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό όλη αυτή τη νομοθετική προσπάθεια για ένα Δημόσιο τομέα που να υπηρετεί τον πολίτη, να λειτουργεί προς όφελος όλης της κοινωνίας"  τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός.

Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης προέταξε την ανάγκη να διαμορφωθεί το ανθρώπινο δυναμικό και να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ώστε η Δημόσια Διοίκηση να λειτουργήσει προς όφελος όλων των πολιτών, απογραφειοκρατικοποιημένη και παραγωγική. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο τομή καθώς θα βάλει τέλος στην αναξιοκρατία, στο  πελατειακό κράτος και  στην άμεση και χωρίς κανόνες εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διαμόρφωση ενός  Εθνικού Μητρώου επιτελικών στελεχών της δημόσιας Διοίκησης , το οποίο θα στελεχώνεται εφεξής με αξιοκρατικές, ανεξάρτητες  και διαφανείς διαδικασίες. Από το Μητρώο αυτό θα στελεχώνονται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ένα μεγάλο μέρος των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που ορίζει η κυβέρνηση και βεβαίως  θα στελεχώνονται και οι θέσεις των γενικών γραμματέων των υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται  στο εξής σαν οι διοικητικές κορυφές της δημόσιας διοίκησης.

"Ο στόχος είναι να χτυπήσουμε εμπράκτως την κομματοκρατία, να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη δεξαμενή στελεχών υψηλών προσόντων που υπάρχουν στο Δημόσιο τομέα, να επιτύχουμε οικονομία κλίμακας, να αποκτήσουμε ποιοτική διοίκηση, να δημιουργήσουμε μεγάλα δημοσιονομικά οφέλη, να αναμοχλεύσουμε όλο το υπάρχων δυναμικό, να φέρουμε αυτούς που έχουν τα περισσότερα προσόντα, τους πιο νέους ανθρώπους στην κορυφή και στις επιτελικές θέσεις. Προφανώς με συνθήκες διαβούλευσης, με συνθήκες αξιολόγησης και για το λόγο αυτό προσδιορίζονται συγκεκριμένες δικλείδες παραγωγής του έργου, μέσα σε αυτήν τη στελέχωση των συγκεκριμένων θέσεων" είπε ο Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Το νομοσχέδιο εισάγει ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο είναι συγκεκριμένο και διαφανές και δεν θα είναι τιμωρητικό δεν συνδέεται με διαθεσιμότητες, με απολύσεις , με καταχρηστικές πολιτικές εκ μέρους της ηγεσίας. 
Η αξιολόγηση  περιέχει μερικές βασικές θεσμικές τομές, όπως είναι η συμβουλευτική συνέντευξη του υπαλλήλου με τον προϊστάμενο του, έτσι ώστε να διαμορφώνεται ένα σαφές περίγραμμα εργασίας και να αποενοχοποιείται εμπράκτως κάθε προσπάθεια σύνδεσης της αξιολόγησης με κατασταλτικές ή καταχρηστικές λογικές.

Η επιλογή των στελεχών της διοίκησης, δηλαδή των προϊσταμένων, γενικών διευθυντών ,διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων, θα γίνεται με μοριοδότηση. Θα εξετάζονται τα τυπικά προσόντα, η προϋπηρεσία και η εργασιακή εμπειρία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ενώ θα προβλέπεται και συνέντευξη στη διαδικασία επιλογής των στελεχών.

"Η συνέντευξη δεν θα αφορά τις γνωστές συνεντεύξεις  που μάθαμε πολλές φορές, τις προσχηματικές συνεντεύξεις για την αναπαραγωγή του πελατειακού κράτους. Θα πρόκειται για δομημένη συνέντευξη για την εργασία, για σενάρια διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ή διαχείρισης κρίσεων. Θα γίνεται από ανεξάρτητη Αρχή όπου πάντοτε το ΑΣΕΠ, έχει τον πρώτο ρόλο, είναι διαφανής, είναι δημόσια, κρατούνται  πρακτικά, μπορεί να την παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε, και ο δημόσιος τομέας θα σεβαστεί τις πιο αξιοκρατικές και βέλτιστες πρακτικές όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου και στις περισσότερες δομές διεθνών και ευρωπαϊκών Οργανισμών" είπε ο Χριστόφορος Βερναρδάκης και συμπλήρωσε πως κάθε μεταρρύθμιση έτσι και αυτή, δεν είναι κάποια μεταρρύθμιση που φτιάχνεται για έναν μήνα. Πρόκειται για ένα  άλλο μοντέλο δημόσιας διοίκησης φτιάχνεται για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια.