Σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές επεκτείνεται το ασυμβίβαστο της συγγενικής σχέσης με βουλευτή ή μέλος της κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, με την τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή επιδιώκεται:

  • Να εφαρμοστεί το νομικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε το 2011, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ άλλων αυτό προέβλεπε πειθαρχική διαδικασία, που θα προσδιοριζόταν από εισήγηση της Διοίκησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον αρμόδιο Υπουργό. Καθώς έχουν παρέλθει σχεδόν 5 χρόνια χωρίς αυτό να συμβεί, ο αρμόδιος Υπουργός ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία για την εφαρμογή του νόμου.
  • Να υιοθετηθεί η βασική αρχή του κοινοτικού Δικαίου, περί διάκρισης του ρόλου άσκησης διοίκησης σε Ανεξάρτητη Αρχή με εκείνον του πολιτικού προσώπου. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η απαγόρευση ανάληψης σχετικών καθηκόντων από συγγενικά πρόσωπα – κανόνας που ισχύει στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ.
  • Να αντιμετωπιστούν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων, μεταξύ νομικών εκπροσώπων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και νομικών εκπροσώπων ελεγχόμενων εταιρειών.

«Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες διατυπώθηκαν ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματική προάσπιση του ανταγωνισμού» τονίζεται στην ανακοίνωση.