Η μεταναστευτική - προσφυγική κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής, δεύτερης, συνεδρίασης της Κοινής Ομάδας Εργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο υπουργείο Εξωτερικών, εξετάστηκαν τρόποι ενδυνάμωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών με στόχο τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και την καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων. 

Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη εφαρμογής του διμερούς πρωτοκόλλου επανεισδοχής, καθώς και υλοποίησης των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας για την αποτελεσματική μείωση των άνευ προηγουμένου προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.