Τη δημιουργία του πρώτου Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου ανακοίνωσε η Θεοδώρα Τζάκρη και δεσμεύτηκε για δράσεις που θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία ενώ θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Το Πάρκο, που θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη περιοχή 2.000 στρεμμάτων της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στην περιοχή της Σκύδρας, στοχεύει στη στήριξη της υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς αγροτικής μεταποιητικής επιχειρηματικότητας της ευρύτερης περιοχής που πληροί όρους μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και υψηλής κοινωνικής ανταποδοτικότητας, με τη δημιουργία σύγχρονων τεχνικών, διοικητικών και επιχειρηματικών συνθηκών. 

Η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα βιομηχανίας μιλώντας στο newpost διευκρινίζει:

 Ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, τον Οκτώβριο του 2015, είχαμε θέσει τις προτεραιότητές μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας και προχωρούμε σε επίπεδο σχεδιασμού δεν αφήνουμε στην άκρη την πράξη. Και παρουσιάζουμε ήδη αποτελέσματα, συγκεκριμένα. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι η ανακοίνωση από την Κυβέρνηση της δημιουργίας μιας νέας βιομηχανικής υποδομής της χώρας, του Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή της Σκύδρας, στην Πέλλα, σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.  

Μάλιστα όπως μας λέει σύντομα η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει ανάλογες πρωτοβουλίες με στόχο να ενισχυθούν οι επιχειρηματίες που αναδεικνύουν τα παραγωγικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, που δημιουργούν υγιείς και σταθερές θέσεις εργασίας, που συμβάλουν με τη δημιουργικότητά τους στην ανάπτυξη της χώρας. 

Η αρμόδια για θέματα βιομηχανίας υφυπουργός υπογραμμίζει στο newpost πως το Υπουργείο  Ανάπτυξης, σύντομα θα φέρει το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ενώ τονίζει πως τόσο το ΕΠΑΝΕΚ όσο και το νέο ΕΣΠΑ θα χρησιμοποιηθεί για εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού και του τεχνολογικού τομέα.  

Η Θεοδώρα Τζάκρη δηλώνει πως τα υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος βρίσκονται  σε ετοιμότητα για την ταχεία ολοκλήρωση όλων των εγκριτικών σταδίων, ώστε η κατασκευή των υποδομών του Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου Πέλλας να ξεκινήσει εντός του έτους. 

Η κατασκευή του Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 100 θέσεις εργασίας στη διετή φάση κατασκευής και 400 περίπου θέσεις εργασίας σε βάθος μιας δεκαετίας από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συμμετοχών. Οι απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση της Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα κατατεθούν από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. εντός του πρώτου τριμήνου του 2016. 

Οι υποδομές του Πάρκου θα αναπτυχθούν σε δύο φάσεις, με την πρώτη φάση να μπορεί να φιλοξενήσει 80 με 100 επιχειρήσεις σε ένα τεχνικά και επιχειρηματικά άρτιο περιβάλλον, ενώ στη δεύτερη φάση οι προς εγκατάσταση επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεπεράσουν τις 200.

Τα έργα περιλαμβάνουν πολεοδόμηση της περιοχής, κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, δικτύου ομβρίων υδάτων και μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, έργα σύνδεσης με την μέση τάση ηλεκτρικού δικτύου και δίκτυο οπτικών ινών. Εξετάζεται επίσης η σκοπιμότητα κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης μέσω σταθμού εγκατάστασης CNG. Όταν ολοκληρωθεί, το Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν σε αυτό.

Οι εταιρείες που θα εγκατασταθούν και θα αναπτύσσουν την δραστηριότητα τους στο Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας θα έχουν:

  •     Δυνατότητα ανάπτυξης συνεργείων με τις υπόλοιπες εταιρείες του Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου Πέλλας αλλά και με τις άλλες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε Βιομηχανικές Περιοχές ανά την Ελλάδα.
  •     Παροχή υπηρεσιών marketing και exporting management
  •     Διαρκή εκπαίδευση σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς
  •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  •    Τεχνικές υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου που έχει δημιουργήσει (Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης), θα δομήσει και ακολούθως θα συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό επενδυτικό σχήμα είκοσι καινοτόμων projects στον τομέα της αγροτικής μεταποίησης που θα εγκατασταθούν στο Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας.