Το ότι η ΝΔ πληρώνει κανονικά τις δόσεις για την εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ στο πλαίσιο διακανονισμού που έχει κάνει διαβεβαίωσε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο της επιχείρησης ηλεκτρισμού.

Απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Νίκος Κούζηλος αναφέροντας ότι ενώ η ΔΕΗ έχει κόψει την παροχή ρεύματος σε 350.000 νοικοκυριά, στα γραφεία της ΝΔ συνεχίζει τα παρέχει ρεύμα αν και έχει μεγάλη οφειλή, ο υπουργός ξεκαθάρισε παρουσιάζοντας δύο έγγραφα ότι «δεν τίθεται θέμα διακριτικής μεταχείρισης» και ότι σε κάθε περίπτωση «η σύναψη διακανονισμών της ΔΕΗ με τους πελάτες της εντός του πλαισίου που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της επιχείρησης και όχι του εποπτεύοντος υπουργείου».

Όπως προκύπτει από έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος, η ΔΕΗ δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει εγκρίνει Κανονισμούς Διακανονισμών Λογαριασμών Ρεύματος, με στόχο την παροχή δυνατότητας στους πελάτες της, όλων των κατηγοριών, ρύθμισης της εξόφλησης λογαριασμών κατανάλωσης, κατόπιν σχετικής αίτησής τους. «Στο πλαίσιο αυτό ο πελάτης «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» με μια παροχή στη Μέση Τάση αιτήθηκε στις 26.6.2015 ρύθμιση της οφειλής του ύψους 252.571 ευρώ σε τριάντα (30) άτοκες δόσεις με ταυτόχρονη εξόφληση των λογαριασμών των εφεξής τρεχουσών καταναλώσεων», αναφέρει στην έγγραφη απάντησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος.

«Όπως προκύπτει βάσει της ενημέρωσης που λάβαμε από την επιχείρηση, την οποία κοινοποιούμε, ο εν λόγω πελάτης της ΔΕΗ τηρεί κατά κανόνα το διακανονισμό τον οποίο αιτήθηκε. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα διακριτικής μεταχείρισης, καθότι η ΝΔ αξιοποίησε μια δυνατότητα που η ΔΕΗ παρέχει σε όλους τους πελάτες της που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις», απαντά ο κ. Σκουρλέτης και σημειώνει ότι «όπως είναι αυτονόητο, η σύναψη διακανονισμών της ΔΕΗ με τους πελάτες της εντός του πλαισίου που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της επιχείρησης και όχι του εποπτεύοντος υπουργείου».