Στη κρατικοποίηση του Μεγάρου Μουσικής προχωρά με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος

Έτσι στη κυριότητα του Δημοσίου περνούν οι εγκαταστάσεις του Μεγάρου, αλλάζει η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου αλλά παράλληλου μεταφέρονται και οι οφειλές του Οργανισμού στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την τροπολογία, το ελληνικό Δημόσιο καθίσταται ιδιοκτήτης του συνολικού κτιριακού συγκροτήματος των 170.000 τμ , όπως επίσης και των οφειλών του Μεγάρου Μουσικής, με εξαίρεση όσες υποχρεώσεις του Μεγάρου έχουν συμψηφιστεί ή εισπραχθεί από το Δημόσιο, φόρους ή πάσης φύσεως εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Σε αντάλλαγμα το ενδεκαμελές ΔΣ θα ορίζεται όπως προβλέπει η τροπολογία, κατά πλειοψηφία από το Δημόσιο - 6 μέλη από τον υπουργό Πολιτισμού, δύο μέλη από τον υπουργό Οικονομικών και τρία μέλη θα υποδεικνύονται από τον Σύλλογο «Φίλων της Μουσικής», στον οποίο παραχωρούνται δωρεάν προς χρήση για έως πέντε εκδηλώσεις οι μεγάλες αίθουσες και έως πέντε οι μικρές αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής.

Στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο περιλαμβάνεται ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε για το Μέγαρο Μουσικής.

Τον Μάιο του 2015, με τροπολογία που κατέθεσαν ο τότε υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδης Μπαλτάς και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Ξυδάκης, είχε δοθεί νέα παράταση ζωής στο Μέγαρο. 

Σύμφωνα με έγγραφο που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά, το Μέγαρο Μουσικής έχει συνάψει τρία δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, συνολικού αρχικού ποσού 245 εκατ. ευρώ. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων στις 30 Ιουνίου 2013 ήταν 229,27 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο έχει αυξηθεί σήμερα.