Υπεγράφησαν σήμερα από τη διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου Μαρίας Σταυροπούλου, οι πρώτες τρεις αποφάσεις ένταξης της Υπηρεσίας στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020.

Η χρηματοδότηση των αποφάσεων είναι ύψους 37.111.500 ευρώ για τα έτη 2016 - 2017 και αφορούν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, στην χρηματοδότηση υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, μεταφορές σε άλλα κράτη - μέλη βάση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, σε εξετάσεις DNA για την εξακρίβωση οικογενειακών δεσμών, δράσεις ενημέρωσης, στη δημιουργία Mobile Application για τους αιτούντες διεθνή προστασία και προμήθειες εξοπλισμού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος των δράσεων είναι η επέκταση των δομών της Υπηρεσίας, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, καθώς και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι αιτούντες άσυλο.

Δικαιούχος της χρηματοδότησης είναι η Υπηρεσία Ασύλου μέσω του νεοσύστατου Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων. Για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης συμμετέχει ως εκτελεστικός φορέας ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ενώ για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση του Mobile Application συμμετέχει ως εταίρος το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Η επόμενη απόφαση ένταξης αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες και θα αφορά στη δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες διεθνή προστασία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας και βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.