Διορία τριών μηνών προκειμένου να εκπληρώσει τις συστάσεις που της απηύθυνε πριν από 10 ημέρες η Κομισιόν για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων έστειλε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Ελλάδα διαφορετικά προειδοποιεί για «πάγωμα» της Συνθήκης Σένγκεν για διάστημα έως και δύο χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που καταγράφηκαν κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του κεκτημένου της Σένγκεν στην Ελλάδα και η οποία προτείνει στη χώρα μας διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, υιοθετώντας τις συστάσεις της επιτροπής.

Πρόκειται για μέτρα, που σύμφωνα με το Reuters ανέρχονται σε 50, και αφορούν τις διαδικασίες καταγραφής, την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, διαδικασίες ελέγχου των συνόρων, την ανάλυση κινδύνου, τους ανθρώπινους πόρους και την κατάρτιση, τις υποδομές και τον εξοπλισμό και τη διεθνή συνεργασία.

Αν και αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα αναπάντεχο κύμα προσφύγων, το Σύμβουλιο σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι αρκετά κράτη- μέλη έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διασφάλιση του κατάλληλου ελέγχου στα σύνορα ώστε να τηρείται το κεκτημένο της Συνθήκης Σένγκεν αλλά και στην υποδοχή των προσφύγων.

Όπως σημειώνει η Ελλάδα χρειάζεται να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ότι η συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν είναι σε σοβαρό κίνδυνο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα έχει επιπτώσεις για την ΕΕ στο σύνολό της, και πρέπει να επιλυθούν συλλογικά.

Στις 2 Φεβρουαρίου η Κομισιόν ενέκρινε την έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα και υπέβαλε στο Συμβούλιο σύσταση για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλείψεων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Ο μηχανισμός αξιολόγησης της Σένγκεν, που θεσμοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2013, προβλέπει την επαλήθευση της εφαρμογής των κανόνων μέσα από επισκέψεις σε ένα κράτος – μέλος από εμπειρογνώμονες της Κομισιόν και των κρατών – μελών. Μετά τις επισκέψεις, που μπορεί και να είναι αιφνιδιαστικές, μια έκθεση αξιολόγησης της Σένγκεν συντάσσεται και συμφωνείται από την επιτροπή αξιολόγησης της Σένγκεν. Εάν η έκθεση καταγράφει αδυναμίες στην αξιολογηθείσα περιοχή η Κομισιόν παρουσιάζει στο Συμβούλιο συστάσεις για την ανάληψη διορθωτικών μέτρων.

Η Κομισιόν μπορεί επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19Β της Συνθήκης Σένγκεν να συστήσει το κράτος – μέλος υπό αξιολόγηση να λάβει κάποια σοβαρά μέτρα, ώστε να διασφαλίσει πως συντάσσεται με τις συστάσεις αυτές.

Σε περίπτωση που τρεις μήνες μετά την υιοθέτηση των συστάσεων του Συμβουλίου παραμένουν σοβαρές ελλείψεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αποδείχθηκαν επαρκή και κατάλληλα η Κομισιόν μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 26, σημειώνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 η Κομισιόν μπορεί να προτείνει συστάσεις, που πρέπει να υιοθετηθούν με ευρεία πλειοψηφία από το Συμβούλιο, να επανεισαχθούν οι έλεγχοι σε όλα ή σε συγκεκριμένα μέρη των συνόρων για περίοδο έως και έξι μηνών. Οι έλεγχοι μπορεί να επιμηκυνθούν για επιπλέον έξι μήνες με μέγιστη διάρκεια διάστημα δύο ετών, διευκρινίζει το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με διπλωμάτες των Βρυξελλών, που επικαλείται το Reuters, η κίνηση αυτή δεν είχε σκοπό να απομονώσει ή να στιγματίσει την Ελλάδα αλλά να αναστείλει τη Σένγκεν με ένα τρόπο και ως εκ τούτου να αποτρέψει τη διάλυση της.

«Το θέμα δεν είναι να πετάξουμε την Ελλάδα από τη Σένγκεν. Το θέμα είναι –εάν τα εξωτερικά σύνορα δεν ελέγχονται επιτρέπει σε κράτη – μέλη να διατηρήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα», δήλωσε στο πρακτορείο αξιωματούχος της ΕΕ και πρόσθεσε: «Αν δεν το κάνετε αυτό είστε σε μια άνομη ζώνη και οι έλεγχοι θα μπορούσαν να διαρκέσουν για πάντα».