Συνεδρίασε σήμερα σε πλήρη σύνθεση υπό τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, όπου επί τάπητος τέθηκαν δράσεις που θα υλοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, με το νομοσχέδιο για την καθολική υγειονομική κάλυψη, εισάγονται για πρώτη φορά ρυθμίσεις για το σύνολο των ανασφάλιστων, καταργώντας κατηγοριοποιήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια που για χρόνια τους απέκλειαν από το δημόσιο σύστημα Υγείας. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί εντός της εβδομάδας και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, το Σάββατο.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η αναπληρώτρια υπουργός Δικαιοσύνης Ράνια Αντωνοπούλου παρουσίασε τους άξονες της μεταρρύθμισης στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Στόχος, είναι σύμφωνα με το ΚΥΣΚΠΟΙΠ, θεσμικές παρεμβάσεις, οι δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να διευκολύνουν την ανάπτυξη σύγχρονων συνεταιριστικών εγχειρημάτων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, ώστε αυτά να καταλάβουν ικανό μερίδιο της αγοράς, φέρνοντας την Ελλάδα στο επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Εργασίας,  αρμόδιο για το σύνολο των πολιτικών στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προχωρά, εντός του Μαρτίου 2016,  σε σειρά σημαντικών βελτιώσεων του υφιστάμενου νόμου Ν. 4019/2011 ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία  συνεταιριστικών εγχειρημάτων.

Επίσης, για πρώτη φορά κωδικοποιείται και εναρμονίζεται η συνεταιριστική νομοθεσία και δημιουργείται ενιαίο πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς που θα επιτρέπει την ανάπτυξη των επιμέρους ειδών των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων συνεταιριστικής μορφής.

Σε συνδυασμό προς τις θεσμικές αλλαγές, προωθείται, όπως αναφέρει το ΚΥΣΚΟΙΠ:

  • Η σύσταση και λειτουργία σε κάθε περιφέρεια ενός Κέντρου Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας που θα παρέχει υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop).
  • Η ανάπτυξη συστήματος μικροχρηματοδοτήσεων, ώστε τα εγχειρήματα της Κοινωνικής Οικονομίας να είναι επιλέξιμα,  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της νομικής τους μορφής και τη χαμηλή κεφαλαιακή τους βάση.
  • Η εξέταση κινήτρων για την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων ΚΑΟ. 
  • Η συγκρότηση Ινστιτούτου το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένες προτάσεις για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση πολιτικών και δράσεων συναφών προς την κοινωνική οικονομία.

Τέλος, κατά τη συνεδρίαση, η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου παρουσίασε την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος Καταπολέμησης της Ανθρωπιστικής Κρίσης, εκθέτοντας τους στόχους για την υλοποίησή του το 2016, ενώ ανέλυσε και το σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα τεθεί  σε ισχύ στο δεύτερο τρίμηνο του 2016.