Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά αναφορικά με τις τηλεοπτικές άδειες και την τιμή εκκίνησης στη διαδικασία δημοπράτησης απηύθυνε  ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κατέθεσε εξάλλου εκ μέρους του κόμματος και ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά την ψηφοφορία της επίμαχης τροπολογίας την περασμένη εβδομάδα ρωτά τον υπουργό σχετικά με την τιμή που θα οριστεί ως ελάχιστη για τη δημοπράτηση, αναφέροντας στοιχεία από τη μελέτη του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας που η κυβέρνηση έλαβε υπόψη για την διαμόρφωση του σχεδιασμού.

Την ώρα που σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, η τιμή εκκίνησης θα κυμανθεί μεταξύ 500.000 και 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ο Ευ. Βενιζέλος σημειώνει ότι με βάση την  ιταλική μελέτη, λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων της ελληνικής διαφημιστικής αγοράς, η τιμή εκκίνησης πρέπει να κινηθεί μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων και δυο εκατομμυρίων ευρώ.

Έτσι ρωτά τον Ν. Παππά :

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί έγκυρη την παραπάνω μελέτη και προτίθεται να την υιοθετήσει ορίζοντας ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας και γενικού περιεχομένου, ποσό μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων και δυο εκατομμυρίων ευρώ; 

Αν οι υπολογισμοί της μελέτης για την τιμή εκκίνησης δεν ευσταθούν, κατά ποια λογική η παραπάνω μελέτη είναι έγκυρη και " δεσμευτική"  για την κυβέρνηση ως προς τον αριθμό των αδειών αλλά όχι ως προς τη τιμή εκκίνησης;

Αναλυτικά η ερώτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου:

Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για τη ψήφιση του νόμου 4367/2016 ως άρθρο τρίτο  του οποίου εντάχθηκε η τροπολογία για τον καθορισμό σε 4  του αριθμού των υπό δημοπράτηση αδειών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης βασίστηκε στην επίκληση των τεχνικών συμπερασμάτων μελέτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας.

Επειδή τα τεχνικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής αμφισβητήθηκαν (ενδεικτικά αναφέρω το κείμενο του κ. Μιχάλη Μπλέτσα, διευθυντή πληροφορικής του MED LAB του MIT στην Athens Voice), αναζήτησα  και μελέτησα το πλήρες  κείμενο της παραπάνω  μελέτης " A Preparatory Study for the DDT auction in Greece. Number of Licences and reserve price ".

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής ( σελίδες 13-19 ), που εμφανίστηκε ως θέσφατο ως προς  τον αριθμό  των αδειών, περιλαμβάνεται  ανάλυση ως προς την εύλογη τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας  για κάθε άδεια με βάση τα διαθέσιμα συγκριτικά δεδομένα (κατά την πρώτη χρησιμοποιούμενη μέθοδο) στην Ιταλία και τη Ρουμανία και (κατά τη δεύτερη χρησιμοποιούμενη μέθοδο)  στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο . Το συμπέρασμα - σύσταση της συγκριτικής αυτής ανάλυσης, λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων της ελληνικής διαφημιστικής αγοράς, είναι ότι η τιμή εκκίνησης πρέπει να κινηθεί μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ( 500.000) και δυο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Το δεύτερο αυτό μέρος της μελέτης δεν αναφέρεται  στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας και δεν έγινε ουσιαστικό αντικείμενο της κοινοβουλευτικής συζήτησης. 

Ερωτάται συνεπώς ο κ. Υπουργός:

Ανεξαρτήτως των προφανών προβλημάτων αντισυνταγματικότητας και αντίθεσης προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον  Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις αρχές και αξίες του άρθρου 6 της ΣΕΕ, η κυβέρνηση προτίθεται  κατά την εφαρμογή του άρθρου τρίτου του ν. 4367/2016, να ορίσει την τιμή εκκίνησης στο πλαίσιο που προτείνει η παραπάνω μελέτη η οποία αποτέλεσε τη βάση της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας;

Με άλλη διατύπωση, η κυβέρνηση θεωρεί έγκυρη την παραπάνω μελέτη και προτίθεται να την υιοθετήσει ορίζοντας ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας και γενικού περιεχομένου, ποσό μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων και δυο εκατομμυρίων ευρώ;  Περί αυτού πρόκειται; Σε τέτοιας τάξης ποσά στοχεύει η κυβέρνηση που προέταξε το οικονομικό κριτήριο και τις αντοχές της αγοράς;

Και αν τα εύλογα ποσά με βάση τις δυνατότητες της αγοράς και τα διεθνή δεδομένα είναι  τέτοια, τι θα ωθούσε μία κερδοσκοπική επιχείρηση να προβεί σε προσφορά πολλαπλάσια που θα είναι μη εύλογη οικονομικά;

Αν οι υπολογισμοί της μελέτης  για την τιμή εκκίνησης δεν ευσταθούν, κατά ποια λογική η παραπάνω μελέτη είναι έγκυρη και " δεσμευτική"  για την κυβέρνηση ως προς τον αριθμό των αδειών αλλά όχι ως προς τη τιμή εκκίνησης;