Από πέντε έως δέκα χρόνια αυξάνει τη βιωσιμότητα του Ταμείου Νομικών η πρόταση της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό, ισχυρίζονται οι δικηγόροι και παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα  της δικής τους αναλογιστική μελέτη (η οποία ωστόσο δεν δόθηκε στη δημοσιότητα) υποστηρίζουν ότι με την λύση που οι ίδιοι προτείνουν η βιωσιμότητα του Ταμείου ξεπερνάει την 20ετία φθάνοντας τα 23 έτη. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης των Δικηγόρων: 

  • Σε κάθε σύγκριση, ανάμεσα στο υφιστάμενο και το νέο προτεινόμενο σύστημα, είναι απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη βιωσιμότητα του Ταμείου. Το προτεινόμενο σύστημα δεν αποτελεί μόνιμη βιώσιμη λύση, αλλά μια πρόσκαιρη λύση που βελτιώνει τις χρηματοροές του ΤΑΝ μόνο κατά 2 έως 3 έτη!!!Το προτεινόμενο σύστημα δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου «αναστάτωση» στη δομή των εισφορών του Ταμείου, καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί το όποιο ταμειακό έλλειμμα, για τα επόμενα 2-5 έτη, χωρίς να κατοχυρώνει μακροπρόθεσμη ουσιαστική λύση. 
  • Το όποιο θετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνει η προτεινόμενη αλλαγή κλίμακας εισφορών/παροχών του νέου σχεδίου που προτείνεται από το Υπουργείο, επιτυγχάνεται με ακόμη καλύτερο τρόπο, με την εξίσωση εισφορών-παροχών μεταξύ «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων (προνοώντας για κάποια μεταβατική περίοδο προσαρμογής), το οποίο και προτείνει ο ΔΣΑ. Μια τέτοια αλλαγή σε συνδυασμό με την ανάληψη της ευθύνης εκ μέρους του κράτους για καταβολή της Εθνικής Σύνταξης (όπως θα γίνει για το σύνολο των Ταμείων στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης) θα εξασφάλιζε βιωσιμότητα για τα επόμενα 20 και πλέον έτη. 

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στα βασικά σενάρια που εξετάστηκαν (και αποτυπώνονται σε σχετικό πίνακα) η κυβερνητική πρόταση, χωρίς συνυπολογισμό της εθνικής σύνταξης, εκτιμάται ότι θα έχει βιωσιμότητα τουλάχιστον 15 ετών και όχι 2 έως 5 έτη, όπως ισχυρίζεται εισαγωγικά η μελέτη. 

Πάντως οι δικηγόροι καλούν την κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας να μελετήσουν την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι: "Το προτεινόμενο σύστημα δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου «αναστάτωση» στη δομή των εισφορών του Ταμείου, καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί το όποιο ταμειακό έλλειμμα, για τα επόμενα 2-5 έτη, χωρίς να κατοχυρώνει μακροπρόθεσμη ουσιαστική λύση. Επιπροσθέτως, δημιουργεί αναλογιστικές ανισορροπίες σε βάθος χρόνου που μπορούν να αποδομήσουν τη συνεκτικότητα και την ομαλή σχέση εισφορών-παροχών που πρέπει να υφίσταται σε κάθε Ταμείο και περαιτέρω να απομειώσει το ποσοστό εισπραξιμότητας που βρίσκεται ήδη σε χαμηλά επίπεδα λόγω της οικονομικής κρίσης τα τελευταία έτη".