Αντίγραφα και αποδεικτικά για τις δηλώσεις πόθεν έσχες των τελευταίων έξι ετών δηλώνει ότι έχει ο Σταύρος Ψυχάρης, στην απαντητική επιστολή του νομικού του συμβούλου προς την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όπως σημειώνει, για τα προηγούμενα δέκα χρόνια δεν έχει κρατήσει αντίγραφα των δηλώσεων πόθεν έσχες που κατέθεσε, διαβεβαιώνει ωστόσο πως όλα αυτά τα χρόνια, ο κ. Ψυχαρης κατέθετε κανονικά τις δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Αθανασίου είχε ζητήσει από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τα πόθεν έσχες του κ. Ψυχάρη, καθώς από τον έλεγχο που έκανε η Αρχή για την Καταπολέμηση «μαύρου χρήματος», είχε διαπιστωθεί ότι λείπουν αντίγραφα των δηλώσεων για τα έτη: 1997 (χρήση 1996), 1998 (χρήση 1007), 1999 (χρήση 1998), 2000 (χρήση 1999), 2001 (χρήση 2000), 2003 (χρήση 2002), 2004 (χρήση 2003), 2005 (χρήση 2004), 2006 (χρήση 2005), 2007 (χρήση 2006).

Η Επιτροπή είχε απευθυνθεί στον κ. Ψυχάρη ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις και την προηγούμενη εβδομάδα ο νομικός του σύμβουλος έστειλε την απαντητική επιστολή.