Με "πακέτο" φορολογικών ελαφρύνσεων και μεταβατικών προβλέψεων στο Ασφαλιστικό επιχειρεί η κυβέρνηση να κλείσει το μέτωπο με τους αγρότες, ευελπιστώντας ότι η χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό άνοιξε ένα σοβαρό δίαυλο επικοινωνίας. 

Αναλυτικά για το Φορολογικό προβλέπεται: 

- Φορολογική ελάφρυνση για την μέγιστη πλειοψηφία των αγροτών με θέσπιση αφορολόγητου ορίου για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορίζεται αφορολόγητο 9.500 ευρώ στο οποίο θα συμψηφίζονται τόσο τα ποσά από εισόδημα όσο και από αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα, δεν υπάρχει αφορολόγητο για το εισόδημα, ενώ οι επιδοτήσεις έως 12.000 ευρώ δεν φορολογούνται. 

Όσον αφορά στο Ασφαλιστικό

  • Προβλέπεται διατήρηση του ΟΓΑ ως αυτόνομου Αφαλιστικού Ταμείου μέχρι το 2021, αλλά και μετά, αν αυτό γίνει αποδεκτό από τους δανειστές. 
  • Καθιερώνονται τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες με κλιμακωτή αύξηση των εισφορών στο 20% του εισοδήματος για την επόμενη πενταετία (14%, 17%, 20%). 
  • Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα επιλογής χαμηλότερης αφαλιστικής κλάσης στο 16% αντί του 20% για τους κατ'επάγγελμα αγρότες. Η δυνατότητα να επιλέγει ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης μικρότερη εισφορά (16%) θα είναι πάγια και θα έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή μικρότερης Εθνικής Σύνταξης, που θα διαμορφωθεί στα 307,6 ευρώ. Να σημειωθεί ότι όσον αφορά στην κλιμάκωση των εισφορών για ηπιότερη μετάβαση στο προβλεπόμενο ύψος, δηλαδή στο 20% έως το 2021, το αρχικό σχέδιο του υπουργείου Εργασίας προέβλεπει εισφορές από 7% στο 10% εντός του 2016 και στη συνέχεια κλιμάκωση ώστε το 2019 να ανέλθουν στο 20% επί του φορολογητέου εισοδήματος. Σύμφωνα με την τελική πρόταση η μεταβατική περίοδος αυξάνεται κατά δύο χρόνια και φθάνει το 2021. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η δυνατότητα επιλογής χαμηλότερου ποσοστού εισφοράς για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σε ποσοστό 16% αντί για 20%, διασφαλίζει τελική σύνταξη ανώτερη από την εθνική, των 384 ευρώ, καθώς σε αυτή θα προστίθεται και αναλογική που θα αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης. Πάντως όσοι επιλέξουν το 16%  θα έχουν όμως και τη δυνατότητα μεταπήδησης στο 20% με εξαγορά, προκειμένου να βελτιώσουν την παροχή. 
  • Τέλος η θέσπιση του εργόσημου ως βασικού εργαλείου πληρωμής της απασχόλησης στον αγροτικό χώρο, δίνει τη δυνατότητα η δαπάνη αυτή να καταλογίζεται ως έξοδο στην αγροτική επιχείρηση.