Στην απόσυρσή του άρθρου για την άρση των διώξεων κατά δημάρχων για συμβάσεις εργασίας που υπέγραψαν με υπαλλήλους τους προχώρησε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Πρόκειται για τα άρθρα 48 και 32 στο νομοσχέδιο για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και την Αξιολόγηση, που συζητείται επί της αρχής στην Ολομέλεια της Βουλής, και τα οποία είχαν δεχτεί την έντονη κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου 48, όπως αποκάλυψε το Newpost, προέβλεπε την παραίτηση, μετά από αιτιολόγηση, των Δήμων και των Περιφερειών από την υποχρεωτική άσκηση ένδικων μέσων (εφέσεις, αναιρέσεις) για όσους συμβασιούχους προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια και πετυχαίνουν με πρωτόδικες αποφάσεις την παραμονή τους στην εργασία η την ανανέωση των συμβάσεών τους.

Με βάση το νόμο για τον Καλλικράτη αλλά και το νόμο για την αξιολόγηση που ψηφίστηκε επί υπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη οι Δήμοι και οι Περιφέρειες υποχρεούνται να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα κατά προσφυγών συμβασιούχων στα δικαστήρια καθώς τυχόν παραίτηση τους οδηγεί αυτόματα στη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου σε αορίστου χρόνου. Μάλιστα οι παρανομούντες (αιρετά μέλη διοικήσεων Δήμων και Περιφερειών) αντιμετωπίζουν, αν πράττουν διαφορετικά, πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις αλλά και ποινές καταλογισμού σε βάρος τους.

Ωστόσο αρκετοί Δήμοι (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Γλυφάδας κλπ) και Περιφέρειες (Αττικής κλπ) έχουν καταστρατηγήσει τους νόμους -με την παραίτηση τους από την άσκηση ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων- μονιμοποιώντας από το "παράθυρο" χιλιάδες συμβασιούχους. Το καθεστώς αυτό επιχειρήθηκε να νομιμοποιηθεί με την επίμαχη διάταξη η κυβέρνηση απαλλάσσοντας ταυτοχρόνως τους παρανομήσαντες Δημάρχους και Περιφερειάρχες από τις έως τώρα πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες τους.

Κατά τα άλλα ο υπουργός απέσυρε και το άρθρο 32, που προέβλεπε τη δυνατότητα αποσπάσεων, διαθέσεων ή τοποθετήσεων με υπουργική απόφαση, για μόνιμους και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους, από υπουργεία προς εποπτευόμενους φορείς τους και θυγατρικές τους, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.