Επίκαιρη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας διευκρινίσεις για το ποιες κινήσεις θα κάνει προκειμένου να σταματήσουν οι θάνατοι μεταναστών στη θάλασσα και για να λειτουργήσει η αναλογική εσωτερική κατανομή των προσφύγων ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στην Ελλάδα,  απηύθυνε η ευρωβουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Εύα Καϊλή.

Συγκεκριμένα ζήτησε διευκρινίσεις για τα μέτρα ενίσχυσης της δραστηριότητας της Frontex, που αποτελεί και τον βασικό πυλώνα αντιμετώπισης του προβλήματος, ενώ ζήτησε επιπλέον πληροφορίες για την εξέλιξη των συζητήσεων για την τροποποίηση της πολιτικής στην κατεύθυνση της αναλογικής εσωτερικής κατανομής των προσφύγων στα άλλα κράτη - μέλη.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Η ειδική ομάδα «Μεσόγειος» συνεστήθη από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2013, προκειμένου να εντοπίσει δράσεις προτεραιότητας ώστε να αποφευχθούν κι άλλοι θάνατοι μεταναστών στη θάλασσα. Tο Δεκέμβριο 2013, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση που περιελάμβανε 37 βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιχειρησιακές δράσεις, κατανεμημένες σε 5 βασικούς τομείς.

Ανάμεσα στις επιχειρησιακές δράσεις συμπεριλαμβάνεται και η ενισχυμένη επιτήρηση των συνόρων με τη Frontex να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο. Συνιστάται επίσης η εφαρμογή του δικτύου Eurosur.

Μετά τα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο, οι υπουργοί εσωτερικών και οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ στη συνεδρίασή τους της 20-4-2015 συμφώνησαν σε δράση σε τρεις άξονες: α) προτεραιότητα στην καταπολέμηση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και των λαθρεμπόρων, β) ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Frontex με σκοπό την αποτελεσματικότερη διάσωση ζωών στη θάλασσα, γ) πιο ισόρροπη κατανομή των ευθυνών όσον αφορά σχέδια επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης.

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:

 α) Πώς ακριβώς και με ποια μέτρα θα ενισχυθεί η δραστηριότητα της Frontex;

β) Υπάρχει συζήτηση για τροποποίηση της πολιτικής στην κατεύθυνση της αναλογικής εσωτερικής κατανομής του πλήθους των προσφύγων στα ΚΜ δια της προώθησής τους και εντός των συνόρων της ΕΕ, ώστε τα ΚΜ να αναλάβουν αναλογικά ίσο κοινωνικό και οικονομικό κόστος;