''Τα σύνορα, δεν είναι υπόθεση των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσφυγικό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην παρούσα φάση με αναλογική κατανομή των προσφύγων στις χώρες-μέλη της ΕΕ'' τόνισε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος από τις Βρυξέλλες

Η προσφυγική κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργος Κατρούγκαλος με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Γιώργο Ντάση.

Ο Έλληνας υπουργός ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή όσον αφορά την προάσπιση της Συνθήκης του Σένγκεν και την κρίση του προσφυγικού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚΕ, ο κ. Ντάσης αναφερόμενος στο πρόσφατο ψήφισμα της Ολομέλειας, επισήμανε την άποψη ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να είναι υπόθεση των Ευρωπαϊκών κρατών-μελών αλλά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα τόνισε την αναγκαιότητα η ΕΕ να προσφέρει στους πρόσφυγες τουλάχιστον ό, τι προβλέπεται από τη Συνθήκη της Γενεύης του 1951, επισημαίνοντας επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναλογική κατανομή των προσφύγων στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Εξάλλου, σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, οι δύο άνδρες συμφώνησαν πως είναι ανάγκη πλέον να υπάρξει συνεννόηση σε εθνικό επίπεδο και ενίσχυση ενός πραγματικού κοινωνικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Από την πλευρά του ο υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ, ζήτησε και είχε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου του.