Διευκρινίσεις για τις υποθέσεις που έχουν μεταφερθεί από το ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ ζήτα με ερώτησή του στον υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης. 

Όπως ανέφερει, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως σήμερα θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά τόσο του προσωπικού όσο και των υποθέσεων και των αρμοδιοτήτων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, αναμορφωμένου και αποτελεσματικού ελεγκτικού φορολογικού μηχανισμού.

Αντί αυτού, σημειώνει, έχει μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων, αλλά ένας σχετικά μικρός αριθμός υποθέσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, οι υποθέσεις που μεταφέρθηκαν επελέγησαν με βάση τεχνικά κριτήρια (π.χ. παλαιότητα) και όχι βάσει της βαρύτητας ή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων σε όρους φορολογικών εσόδων ή αποτροπής μελλοντικών παραβάσεων, ενώ την ίδια στιγμή και με βάση δηλώσεις του Αν. Υπουργού Οικονομικών, σχεδιάζεται ένα νέο ΣΔΟΕ, εκτός ΓΓΔΕ με νέο οργανόγραμμα και νέο επιχειρησιακό σχέδιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο βουλευτής του Ποταμιού ζητεί από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών πληροφορίες και διευκρινίσεις τόσο σχετικά με τον αριθμό και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ, όσο και για τις υποθέσεις που παρέμειναν στη δικαιοδοσία του ΣΔΟΕ και πώς αυτές αντιμετωπίζονται με δεδομένη τη σημαντική μείωση του αριθμού των υπαλλήλων.

Τέλος, ο κ. Θεοχάρης ζητά να πληροφορηθεί πώς θα αξιοποιηθεί η έως σήμερα σωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία και πώς οι εξαγγελίες του Αν. Υπουργού Οικονομικών συνδέονται με τα έως τώρα σχέδια για ένταξη του ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.