Σκληρή κριτική στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εξαπέλυσε το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, κάνοντας λόγο για «συνθηματική προσέγγιση των ζητημάτων της εκπαίδευσης και της Παιδείας γενικότερα».

Όπως επισημαίνει το Κίνημα του Γ. Παπανδρέου «αντί της συνολικής (και οπωσδήποτε επιστημονικής) αποτίμησης της ως τώρα πορείας του Νέου Σχολείου ή μιας νέας ολοκληρωμένης πρότασης για το σχολείο και τον πολίτη που προσδοκούμε να διαμορφωθεί μέσα από αυτό, υποδεικνύει πεδία αλλαγών που παραδοσιακά αναφέρονται απ’ όλους εκείνους τους υπουργούς, που, φευ, δεν διαθέτουν συγκεκριμένο όραμα για την Εκπαίδευση».

Τονίζουν ωστόσο, σε σχετική ανακοίνωση, ότι η εξαγγελλόμενη ελάφρυνση της ύλης είναι ένα «θετικό βήμα», όπως και η αλλαγή κάποιων σχολικών βιβλίων.

«Οι όποιες αλλαγές», όμως, σημειώνει το ΚΙΔΗΣΟ, «θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να στηρίζονται είτε σε επιστημονική εισήγηση του Ι.Ε.Π. είτε στην αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων». «Σήμερα, δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο», παρατηρούν.

Ακόμη τονίζουν ότι επανέρχεται το παλιό δίλημμα μεταξύ αριθμητικής και περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών, «χωρίς να αιτιολογείται η υποτιθέμενη αποτυχία του ισχύοντος συστήματος και, κυρίως, χωρίς να υπάρχει η επιστημονική τεκμηρίωση για την πρωτοβουλία αυτή».

«Θα ήταν προτιμότερο», τονίζει το ΚΙΔΗΣΟ, «το υπουργείο να ενσκήψει στην οικονομική στήριξη των διαλυόμενων δομών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν αφεθεί αποκλειστικά σχεδόν στη συνεισφορά των γονέων και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών, παρά στην εξαγγελία κάποιων αλλαγών χωρίς βάθος αλλά και προοπτικές επιτυχίας».