Την  υπόθεση του Σταύρου Ψυχάρη εξέτασε σήμερα η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής στη συνεδρίασή της.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή ελέγχει τις χρονιές όπου έχουν κατατεθεί πόθεν έσχες (οι υπόλοιπες είναι στα χέρια του εισαγγελέα) και συγκεκριμένα των ετών (χρήσεις) 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, για τα οποία όμως δεν υπάρχουν παραστατικά για πολλά από τα δηλωθέντα κονδύλια, όπως για αγοραπωλησίες μετοχών, δάνεια και πληρωμές υποχρεώσεων προς τις τράπεζες.

Ανοιχτά ζητήματα υπάρχουν ακόμα και για τον τρόπο απορρόφησης της εταιρείας του κ. Ψυχάρη από τον ΔΟΛ, ενώ σε ορισμένες χρήσεις δηλώνονται ποσά απαλασσόμενα εσόδων που αντιστοιχούν στις καταθέσεις (της τάξης των 14 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ).

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν να απευθυνθούν εκ νέου στον κ. Ψυχάρη και να ζητήσουν τα έγγραφα που λείπουν.