Η υπόθεση του πόθεν έσχες του υπουργού οικονομίας Γιώργου Σταθάκη απασχόλησε την επιτροπή Πόθεν Έσχες στη Βουλή.

Για την υπόθεση του κ. Σταθάκη διαμορφώθηκε έκθεση και κατατέθηκε υπόμνημα από τους ορκωτούς λογιστές, με τα στοιχεία και τα παραστατικά που έχουν προσκομιστεί.

Ωστόσο ο μεγάλος όγκος των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με την ενημέρωση από την επιτροπή, ανάγκασε τα μέλη της να ζητήσουν περισσότερο χρόνο προκειμένου να τα μελετήσουν.