Σε συμφωνία κατέληξαν μετά από κρίσιμες διαβουλεύσεις με την Τουρκία, οι 28 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πέντε κεφάλαια που έχει μπλοκάρει η συμφωνία για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Άγκυρας δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία και έτσι δόθηκε το ''πράσινο φως'' για την άμεση εφαρμογή της. 

Στο κείμενο αναφέρεται ότι η κάθε περίπτωση μετανάστη πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά σύμφωνα με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Με βάση τους νόμους της ΕΕ, τα αιτήματα ασύλου που έγιναν στην Ελλάδα θα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά και όπου χρειάζεται να γίνεται περαιτέρω έρευνα από τις αρχές.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη στρατηγική του για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Προτεραιότητα θα συνεχίσει να είναι η ανάκτηση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων.

Μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο της 7ης Μαρτίου μεταξύ ΕΕ – Τουρκίας και στο πλαίσιο της κοιτης δράσης με την Τουρκία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για περισσότερη δουλειά στα hotspots.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο των συμπερασμάτων έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στο να καταστούν πλήρως λειτουργικά τα hotspots και να αυξηθούν οι παροχές τους. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των δομών ασύλου στην Ελλάδα.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για την χρήση όλων των μέσων προς υποστήριξη της δυνατότητας της Ελλάδας για την επιστροφή παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία, στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου επανεισδοχής και της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ ΕΕ- Τουρκίας από την 1η Ιουνίου 2016.

Σε αυτό το πλαίσιο τα κράτη – μέλη δηλώνουν την πρόθεσή τους να παράσχουν  σύντομα στην Ελλάδα όλα τα απαραίτητα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφρουρών, ειδικών σε θέματα ασύλου και μεταφραστές.

Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να συντονίσει όλη την απαραίτητη υποστήριξη στην Ελλάδα για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας και για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού σχεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν θα αναφέρεται τακτικά προς το Συμβούλιο για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Παράλληλα γίνεται αναφορά σε έκτακτη βοήθεια προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.  Όπως σημειώνει τα χρήματα που έχουν προϋπολογιστεί από την Κομισιόν πρέπει να δοθούν χωρίς καθυστερήσεις.

Καλεί ακόμη για επιτάχυνσης της μετεγκατάστασης από την Ελλάδα, κάτι που περιλαμβάνει τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας, και ταυτόχρονα  καλεί τα κράτη – μέλη να ανοίξουν περισσότερες θέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες δεσμεύσεις.

Ακόμη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος επαναβεβαιώνει τις προηγούμενες δεσμεύσεις του για διάφορες δράσεις στην μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης του Δουβλίνου.