Στις 19:00 αναμένεται να αρχίσει η κρίσιμη προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τη Δικαιοσύνη και τη διαφθορά, στην οποία κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να σηκώσουν τους τόνους και να συγκρουστούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση αρχίζει με την αγόρευση του πρωθυπουργού, μετά την οποία ακολουθούν οι αγορεύσεις των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, καθώς και ενός ή δύο Υπουργών, και ολοκληρώνεται, χωρίς να διεξαχθεί ψηφοφορία, σε μία συνεδρίαση.

Η διάρκεια των ομιλιών έχει ως εξής:

  • Πρωθυπουργός: 25 λεπτά
  • Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: 20 λεπτά
  • Πρόεδροι άλλων Κοινοβουλευτικών Ομάδων: 20 λεπτά
  • Υπουργοί: 10 λεπτά

Σημειώνεται ότι ο χρόνος αγόρευσης εκείνου που προκαλεί τη συζήτηση προσαυξάνεται κατά πέντε λεπτά της ώρας.

Η διάρκεια των δευτερολογιών έχει ως εξής:

  • Πρωθυπουργός: 15 λεπτά
  • Πρόεδροι των ΚΟ: 10 λεπτά
  • Υπουργοί: 10 λεπτά

Ο πρωθυπουργός μπορεί να τριτολογήσει για 5 λεπτά.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ο χρόνος ομιλίας Υπουργού που παρεμβαίνει στο στάδιο των κύριων αγορεύσεων ή των δευτερολογιών, πριν ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις ή οι δευτερολογίες των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, περιορίζεται στο ήμισυ του χρόνου που δικαιούται. 

Κατά τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως που προτείνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, οι χρόνοι ομιλίας είναι οι ισχύοντες κατά τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως που προκαλείται από τον πρωθυπουργό.