Κριτική στον πρόσφατο νόμο του υπουργείου Άμυνας σχετικά με την παροχή σίτισης στα hotspots Σάμου, Λέσβου και Χίου, ασκούν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς Εθνικής Αμύνης, Επικρατείας και Εσωτερικών, αφήνουν εμμέσως αιχμές για ανακολουθία λόγων και πράξεων προς τους νησιώτες

Οι κύριοι Δ. Σεβαστάκης, Α. Μιχαηλίδης και Γ. Πάλλης, υπογραμμίζουν ότι «παραδόξως» στις συμβάσεις που συνάπτει το κράτος με εταιρίες παροχής σίτισης στα hot spots των συγκεκριμένων νησιών δεν υπάρχει καμία συμμετοχή των τοπικών προμηθευτών τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι τοπικές οικονομίες.

Μάλιστα, καταγράφουν την αίσθησή τους ότι το φαινόμενο της μη επιλογής τοπικών επιχειρήσεων είναι εκτεταμένο και «αντίθετο με την και αρχή της νησιωτικότητας και το κριτήριο της εντοπιότητας», προσθέτοντας με νόημα «και με δεδομένη την δέσμευση στελεχών της Κυβέρνησης κατά τις συναντήσεις τους με τους τοπικούς φορείς και τους bουλευτές των ως άνω νησιών για ανταποδοτική στήριξη της τοπικής οικονομίας», αφήνοντας εμμέσως αιχμές για ανακολουθία λόγων και πράξεων προς τους νησιώτες.

Δείτε την ερώτηση:

  • Θέμα: «Η ενίσχυση των οικονομιών των νησιών που πλήττονται από την προσφυγική κρίση μέσα από συγκεκριμένες δράσεις»
  • Η προσφυγική κρίση πέραν της προφανούς ανθρωπιστικής διάστασης, δημιουργεί  πολύπλευρες  πιέσεις τόσο στις κρατικές δομές όσο και στις δομές που σχετίζονται με την παραγωγή και τις παραγωγικές δραστηριότητες. Στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, στη Σάμο, Λέσβο και Χίο, εμφανίζεται σημαντικότατη μείωση του τουριστικού ρεύματος που εκφράζεται με τη συντριπτική μείωση των προκρατήσεων αλλά και τα συναγόμενα από τη εμπειρία των επαγγελματιών από την συμμετοχή τους στις διεθνείς εκθέσεις. Η γενική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής είναι η στήριξη των τοπικών κοινωνιών οι οποίες σε γενικές γραμμές, έχουν επιδείξει μια εξαιρετική πολιτισμική αντοχή και ποιότητα. Σύμφωνα με τη σύναψη σύμβασης (βάσει και του Ν.4368/2016, άρθρο 96), στις εταιρείες που προκρίθηκαν για την παροχή σίτισης στα Χοτ-σποτ στη Σάμο, τη Λέσβο και τη Χίο, παραδόξως λείπει η συμμετοχή τοπικών μονάδων τροφοδοσίας και σίτισης. Με την αίσθηση ότι το φαινόμενο της μη επιλογής τοπικού προμηθευτή είναι εκτεταμένο αλλά και αντίθετο με την αρχή της νησιωτικότητας και το κριτήριο της εντοπιότητας, και με δεδομένη την δέσμευση  στελεχών της Κυβέρνησης κατά τις συναντήσεις τους με τους τοπικούς φορείς και τους Βουλευτές των ως άνω νησιών για ανταποδοτική στήριξη της τοπικής οικονομίας,
  • Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  • 1)Πώς σκοπεύει να αναπροσαρμόσει τα κριτήρια επιλογής για την τροφοδοσία των ΚΕΠΥ- «Χοτ σπότ» (για παράδειγμα κριτήρια ISO κ.λπ.), ώστε να περιλαμβάνονται στους διαγωνισμούς και να επιλέγονται οι τοπικοί προμηθευτές;
  • 2)Ποια είναι τα μέτρα που σκοπεύει να πάρει κάθε εμπλεκόμενο  Υπουργείο και οι υποκείμενοι μηχανισμοί του, ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης, καθώς και ποιος είναι ο βραχυπρόθεσμος, αλλά και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ώστε η τοπική οικονομία να έχει σαφή και ενισχυμένο ρόλο στη λειτουργία των δομών διαχείρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος;
  • Οι ερωτώντες Βουλευτές
  • Σεβαστάκης Δημήτριος
  • Μιχαηλίδης Ανδρέας
  • Πάλλης Γεώργιος