Το άμεσο σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα για τη διαχείριση του προσφυγικού, συζήτησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. 

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα  στον Πειραιά, με στόχο να εξομαλυνθεί η κατάσταση και το λιμάνι να είναι ελεύθερο και λειτουργικό, πριν ξεκινήσει η κίνηση του Πάσχα. 

Ο συντονιστής υπουργός άλλωστε Δημήτρης Βίτσας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία τη 12η Απρίλη. 

Σύμφωνα με το σχέδιο , η διαδικασία αποσυμφόρησης στον Πειραιά θα είναι εντατική και πιεστική, χωρίς αυτό να σημαίνει τη χρήση βίας. Στόχος θα είναι να πειστούν οι άνθρωποι ότι θα πρέπει να μετακινηθούν από τις άτυπες δομές και να εμπιστευθούν την ελληνική Πολιτεία.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε, και το φαινόμενο με τις εντάσεις που παρατηρούνται γεγονός που οδηγεί σε κάποιες σκέψεις οι μετακινήσεις από τον Πειραιά να γίνονται με βάση την εθνικότητα. 

Επίσης, συζητήθηκε η επιτάχυνση της παρακολούθησης της πορείας των υποδομών, των επιτροπών ασύλου, με στόχο να γίνεται με πληρότητα η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου και να αποδίδεται αποτέλεσμα, χωρίς να παραλείπονται οι προβλεπόμενες διαδικασίας, με τήρηση της διεθνούς και ελληνικής νομιμότητας και χωρίς να παραβιάζονται δικαιώματα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η εφαρμογή της συμφωνίας, ως προς το σκέλος των επανεισδοχών, για τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση θέτει ως αδιαπραγμάτευτο κριτήριο την τήρηση της διεθνούς και της ελληνικής νομιμότητας.