Απαντητική επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο απέστειλε ο Βασίλης Λεβέντης μετά την απόρριψη από τον πρώτο της επιστολής του για σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών και την προτροπή του να απευθύνει το αίτημά του στον Πρωθυπουργό. 

Ο κ. Λεβέντης τόνισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι με την ιδιότητά του έχει το περιθώριο να συγκαλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών μέσα στο πλαίσιο των συνταγματικών διατάξεων. 

Ολόκληρη η επιστολή:

« Προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο της Δημοκρατίας
 
κ. Προκόπη Παυλόπουλο
 
Αθήνα, 6 Απριλίου 2016
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
 
Σάς ευχαριστώ για την απαντητική επιστολή σας στο αίτημά μου για σύγκληση της συσκέψεως των πολιτικών αρχηγών.Το κύρος του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας χαίρει γενικής εκτίμησης και του επιτρέπει ένα μεγάλο περιθώριο πρωτοβουλιών μέσα στα πλαίσια των συνταγματικών διατάξεων.
 
Η σύσκεψη αρχηγών αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση των παραπάνω καίτοι δεν αναφέρεται στο κείμενο του συνταγματικού χάρτη (μετά την κατάργηση του Συμβουλίου της Δημοκρατίας του άρθρου 39 του Σ1975) αλλά απορρέει από τη θεσμική ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή του πολιτεύματος και συνιστά πλέον ευρύτερη πρακτική.