«Η Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού κοινοβουλίου συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του λαού προς το θεσμό του Κοινοβουλίου, εν γένει, και το έργο των βουλευτών ειδικότερα. Απαντά στην απαίτηση των σύγχρονων κοινωνιών να υφίσταται διαφάνεια και αξιοπιστία κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας και λογοδοσία των φορέων της. Ενισχύει τον αλληλοσεβασμό των μελών του Κοινοβουλίου και την δέσμευσή τους ως προς την τήρηση κανόνων κοινοβουλευτικής δεοντολογίας», με την παραπάνω «ευχή» που περιλαμβάνεται στο προοίμιο, εισάγεται την Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος, ανανεωμένος και φέρελπις κώδικας δεοντολογίας βουλευτών.

Κατά τη σημερινή συζήτηση στις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής, διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας, γεγονός που υποβοηθήθηκε από την υιοθέτηση αρκετών εκ των προτάσεων της αντιπολίτευσης.    

Οι κυρώσεις

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του κώδικα δεοντολογίας είναι χωρίς αμφιβολία ο ήπιος χαρακτήρας των κυρώσεων που επισείει σε περίπτωση παραβίασής του. Και αυτό γιατί είτε σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων είτε αποδοχής δώρων, είτε ακόμα και σε αυτή της διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων ενεργοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 78 και 80 του Κανονισμού της Βουλής. Έτσι η ανώτατη ποινή που μπορεί να επιβληθεί ( μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά), αφορά σε αποκλεισμό για 15 ημέρες από τις εργασίες της Βουλής και χρηματικό πρόστιμο ίσο με το ½ της μηνιαίας αποζημίωσης (κάτι περισσότερο από 2500 ευρώ).

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιτροπή έγινε προσπάθεια, ο κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών, να εισαχθεί και για τους υπουργούς της κυβέρνησης που δεν αποτελούν μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο, όπως ξεκάθαρα τόνισε και ο επικεφαλής της επιστημονικής υπηρεσίας, δεν μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που ο Κανονισμός της Βουλής αφορά αποκλειστικά και μόνο τους βουλευτές.