Προθεσμία ακόμη μίας εβδομάδας ζήτησε και έλαβε από την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής ο Σταύρος Ψυχάρης για να καταθέσει τα παραστατικά που έχουν ζητηθεί.

Το σχετικό αίτημα για παράταση υποβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον εκδότη, ο οποίος είχε ήδη λάβει προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών. Η προθεσμία έληξε άπρακτη.